Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburg Law School gaat regelgeving arbeidsmarkt onderzoeken

Congres De Andere ArbeidsmarktWat er zou gebeuren als we het arbeidsrecht helemaal zouden wegdenken en opnieuw inrichten? Hoe zouden Nederlanders hun arbeidscontracten, ontslag, ziekte, verlof en vakantie, scholing en pensioen geregeld willen hebben? Studenten van Tilburg Law School gaan die vragen beantwoorden door mensen in verschillende werksituaties te interviewen en mensen die nog niet of niet meer werken.

De regels die gelden op de arbeidsmarkt staan volop ter discussie: denk aan de nieuwe wetgeving over ontslag, flexwerk en voor echte banen voor mensen met een beperking. Eén van de meningen is dat de arbeidsmarkt vooral last heeft van deze wetgeving en dat werkgevers juist niet snel mensen aannemen of alleen maar tijdelijk. Daar zouden vooral 50-plussers, jongeren en mensen met een beperking de dupe van zijn. Een andere mening is dat deze regels voor werknemers juist heel belangrijk zijn, omdat ze zekerheid en bescherming bieden.

Ton_Wilthagen
hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen

Maar wat vinden werknemers en werkgevers nu eigenlijk zelf belangrijk dat er geregeld wordt? Die vraag gaan rechtenstudenten van Tilburg University onder begeleiding van hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen en onderzoeksassistent Janneke Janssen beantwoorden door het ze zelf te vragen. Ze zoeken daarvoor alle mogelijke deelnemers aan de arbeidsmarkt op: scholieren, studenten, werkzoekenden, zzp’ers, werkgevers, jonge werknemers, ervaren werknemers, werkende ouders, mensen die ontslagen zijn, mensen in de ziektewet, mensen met een uitkering, mensen met pensioen, etc. In totaal hopen ze zeventig mensen uitgespreid te spreken over arbeidscontracten, ontslag, ziekte, verlof en vakantie, scholing en pensioen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de Nederlandse arbeidsmarkt op deze manier opnieuw wordt doordacht. De resultaten worden eind 2016 verwacht.

Mensen die willen deelnemen aan het onderzoek kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op www.tilburguniversity.edu/reflect.

Voor dit onderzoek werkt Tilburg University samen met het HiiL, instituut voor “innovating justice” in Den Haag. Het project wordt medegefinancierd vanuit het ‘Powered by social innovation’ programma van Midpoint Brabant en Tilburg University.

Mobiele versie afsluiten