Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburg trekt EU-project Stedelijk Groen

14 gemeenten werken samen voor meer groen.

600-Roodbeuk
Roodbeuk naast St Josephkerk (Heuvel) @John Geerts

Op 7 oktober gaat het Europese Interregproject Toepassing Functioneel Groen officieel van start. Veertien gemeenten gaan in het kader van dit project nieuwe functies voor (openbaar) groen ontwikkelen. Tilburg heeft de ambitie om klimaatstad van Nederland te worden en is hoofdpartner van dit Europese project, waarvoor € 1,7 miljoen is gereserveerd.

De officiële opening van het project vindt plaats op woensdag 7 oktober om 5 uur in Villa de Vier Jaargetijden in Tilburg. Wethouder Marieke Moorman (Tilburg) is deze middag gastvrouw. Voorafgaand aan het officiële gedeelte vindt er een kennisatelier over luchtgroen plaats. Daar wordt de actuele kennis over wat groen voor de luchtkwaliteit kan betekenen, belicht.

Om problemen met hitte, waterafvoer en verslechterde luchtkwaliteit te verminderen, moet verdere verstening van de stedelijke omgeving meer worden tegengegaan. Meer en slim toegepast groen in de openbare ruimte kan daarvoor zorgen. Het Interregproject gaat daar zorg voor dragen. Zo zullen er specifieke ontwerpen worden gemaakt maar ook instrumenten als beeldenboeken en tools worden ontwikkeld die stedenbouwkundigen in Nederland en België ondersteunen bij het toepassing van functioneel groen.

400-4-jaargetijdenInterreg heeft tot doel extra groen in stedelijke vernieuwing (Sittard en Leuven), stedelijke infrastructuur (Maastricht, Heerlen Venlo, Roeselare en Tilburg) en haventerreinen (Regio Roeselare en Leuven) in te brengen. En ook bij grote vernieuwingsgebieden als oude spoorzones (Roosendaal en Tilburg) wordt hierop ingezet. Als externe partner is ook de stad Antwerpen betrokken. Het Interregproject is opgezet door Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen. Het bureau is gespecialiseerd in het inzetten van functioneel groen voor een betere leefomgeving. Zo kan meer groen ervoor zorgen dat de leefomgeving beter bestand is tegen hogere temperaturen en wateroverlast. Maar ook als groen strategisch gepositioneerd wordt rondom gebouwen kan er meer bespaard worden op koelte-energie. Het groen kan ook zo ontworpen worden dat luchtvervuiling gefilterd en weggeleid wordt. De nadruk kan ook komen te liggen op de gebruikerswaarde van het groen in de publieke ruimte: dan staan de leefkwaliteit, het voorkomen van hinder en meer variatie en ruimte voor ontmoeten voorop.

Tijdens de opening houden Marieke Moorman (wethouder gemeente Tilburg), Luc Martens (burgemeester Roeselare) en Rob Schoonman (VROM) een voordracht.

Meer informatie over deze aanpak is te vinden op www.functioneelgroen.nl

En zie hier de doelstellingen in een pdf file

Mobiele versie afsluiten