Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburg Trofee voor Annie Meens

De Tilburg Trofee

Op woensdag 12 juli heeft Annie Meens de Tilburg Trofee in ontvangst genomen vanwege haar verdiensten voor de Ouderkamers in Tilburg-Noord. Burgemeester Theo Weterings overhandigde de Tilburg Trofee aan Annie Meens in Basisschool De Regenboog aan de Dirigentenlaan.

De Ouderkamer is een Tilburgse voorziening voor ouders met schoolgaande kinderen, waar ouders de Nederlandse taal kunnen leren en hun eigen talenten kunnen ontwikkelen. Zij kunnen hier ook leren hoe zij hun schoolgaande kinderen het best kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling in de Nederlandse samenleving. Veel van deze ouders leven onder de armoedegrens, en veel van hen zijn op latere leeftijd naar Nederland geïmmigreerd.

Dit gebeurt door nauw samen te werken met allerlei instanties, waaronder gemeente Tilburg, GGD, ContourdeTwern, de bibliotheek en het onderwijs. Er worden onder andere Nederlandse taallessen, computerlessen, opvoedcursussen en lessen over voeding gegeven. Ook worden met de ouders hulpinstaties bezocht. De Ouderkamers in de wijk Stokhasselt blinken uit in het grote aantal verbonden ouders, kinderen, vrijwilligers en professionals. Als resultaat van dit succes is er regelmatig bezoek van gemeentelijke en landelijke overheidsfunctionarissen om te begrijpen wat de succesformule is.

De drijvende kracht achter het succes en de verbindende factor is mevrouw Annie Meens. Zij zorgt, inmiddels al meer dan 10 jaar vanuit haar functie als coördinator, voor grote betrokkenheid en verbinding. Annie Meens luistert en kijkt goed naar wat ouders en kinderen nodig hebben, haalt professionals in huis en verlaagt de drempel voor ouders om deel te nemen aan de Ouderkamer en de maatschappij. Zij is hier de verbindende factor.

Annie Meens doet dit in loondienst, maar zij doet meer voor de ouders en kinderen van de Ouderkamers dan dat vanuit haar functie verwacht mag worden. In de avonden en weekenden regelt zij bijvoorbeeld tablets of pakketjes met leesboeken, die gezinnen met een taalachterstand mogen lenen tijdens de schoolvakanties. Ook verzorgt ze cadeautjes voor gezinnen die geen geld daarvoor hebben. Tijdens privéuitjes zoals een bezoek aan de Meimarkt kijkt Annie Meens naar mogelijkheden om de ouders van de Ouderkamer te helpen, bijvoorbeeld met lappen stof om kleren van te maken, lege kasten voor de klaslokalen te regelen of een gratis kinderzitje voor een gezin dat het zelf niet kan betalen.

Met haar inspanningen maakt Annie Meens voor de levens van veel ouders in Tilburg-Noord écht het verschil. Het verschil tussen wél of niet het gevoel hebben dat iemand je ziet en dat je ertoe doet en het verschil tussen wél of niet deel uitmaken van de Tilburgse (en Nederlandse) samenleving.

Mobiele versie afsluiten