Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburg Trofee voor Lilian Damen

De Tilburg Trofee

Op dinsdag 24 oktober 2023 ontving Lilian Damen de Tilburg Trofee vanwege haar bijdrage aan het
bevorderen van het economisch klimaat in Tilburg en de regio en haar inzet voor diverse Tilburgse
maatschappelijke organisaties. Burgemeester Weterings reikte de Tilburg Trofee uit tijdens haar afscheid als coöperatief directeur Rabobank Tilburg en omstreken in het gebouw van de Rabobank, Spoorlaan 300 in Tilburg.

Midpoint Brabant – Huis van de Logistiek

Lilian Damen was vijf jaar lang lid van het algemeen bestuur van Midpoint Brabant en toonde grote
interesse in de regio Midden-Brabant. Ze verdiepte zich in de economische, sociale, culturele en sportieve structuren om de regio beter te begrijpen en met name te weten wat de Midden-Brabanders beweegt. Ze had daarbij een speciale belangstelling voor de ondernemers in de regio en nam actief deel in ondernemersnetwerken.

Lilian Damen was intensief betrokken bij de doorontwikkeling van Station88, het Huis voor
Ondernemerschap en Innovatie. Daarnaast heeft zij een bijdrage geleverd aan het toekomstbestendig maken van bedrijven in Tilburg en de regio en het bouwen aan de economie van de toekomst. In 2021 was ze opdrachtgever voor een onderzoek in Midden-Brabant, waaruit belangrijke aandachtspunten en opgaven voor de verdere ontwikkeling van de regio naar voren kwamen.

Dit leidde tot het rapport ‘De acht opgaven voor Midden-Brabant’. Vervolgens nam Lilian zitting in de Midpoint Brabant werkgroep Regioprofilering. Samen met diverse bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en andere partners werkte ze hier vervolgens ruim een jaar aan een voorstel voor regiobranding en een bijbehorende campagne. In deze werkgroep heeft ze grote inbreng gehad. De implementatie van het uiteindelijke voorstel zal naar alle waarschijnlijkheid bijdragen aan een duidelijke profilering voor Midden-Brabant.

BOV Trofee

Lilian Damen heeft daarnaast een bijdrage geleverd aan diverse maatschappelijke organisaties in Tilburg en de regio. Zo is zij Sinds juni 2022 voorzitter van de Johan Stekelenburg Stichting. Deze stichting levert een bijdrage aan initiatieven voor het stimuleren van maatschappelijke participatie voor kinderen in de Tilburgse samenleving, met name voor kinderen uit armere gezinnen. Ook was mevrouw Damen betrokken bij Het Elftal tegen Armoede. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen uit de samenleving die zich inzetten voor mensen in armoede. Dit doen zij door initiatieven een warm hart toe te dragen of deze zelf te organiseren.

Vier jaar lang was zij voorzitter van het bestuur van 013Food. 013Food draagt bij aan de verduurzaming van de productie en consumptie van voedsel in Midden-Brabant. Dat doen zij door het initiëren en stimuleren van lokale, impactvolle food-projecten aan de hand van vier uitgangspunten: meer kennis, minder kilometers, duurzamer produceren en minder verspilling.
Ook maakte zij vier jaar lang onderdeel uit van de jury van de BOV-trofee en was zij vier jaar lang lid van het bestuur van Ontdekstation 013, waar kinderen en jongeren via allerlei workshops en programma’s hun talenten kunnen ontdekken op het gebied van techniek en wetenschap.

Per 1 september 2023 is Lilian Damen benoemd tot directeur Coöperatieontwikkeling binnen de Rabobank Groep.

Mobiele versie afsluiten