Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburg Trofee voor Werkgroep Behoud Moerenburg

De Werkgroep Behoud Moerenburg ontving op zaterdag 2 november 2019 de Tilburg Trofee vanwege het 30-jarig bestaan en de belangrijke rol die de werkgroep al die jaren vervult voor het landschapspark
Moerenburg Koningshoeven.

Locoburgemeester Mario Jacobs reikte de Tilburg Trofee uit ter gelegenheid van het jubileum, na afloop van de jaarlijkse opruimdag bij Manege Hooijen.

Wilgen Knotten

De Werkgroep Behoud Moerenburg is opgericht in november 1989 en heeft tot doel het gebied Moerenburg in zijn huidige vorm en gebruik van kleinschalig agrarisch landschap met natuur en landschappelijke waarde te handhaven en/of te verbeteren.

De werkgroep heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een actiegroep (tegen het volbouwen van Moerenburg) tot een groep die zich richt op landschapsbeheer en ecologische ontwikkeling. De vrijwilligers van de werkgroep verrichten op structurele basis diverse werkzaamheden in het gebied en vervullen daarnaast een educatieve rol. De werkgroep is een voorloper als het gaat om actieve en georganiseerde betrokkenheid ven bewoners bij hun leefomgeving en is een belangrijke factor in het succes van het landschapspark Moerenburg Koningshoeven.

Zwerfafval opgehaald op Natuurwerkdag in Moerenburg

Zonder de activiteiten van de werkgroep zou Moerenburg er echt anders uit zien. De werkgroep heeft een bestuur dat bestaat uit 7 personen. In de knotploeg zijn zo’n 70 vrijwilligers actief. Activiteiten van de werkgroep zijn onder andere:

Mobiele versie afsluiten