Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburg University en ETZ werken samen in onderzoek We Care

Medisch specialist Guus Schoonman in gesprek met zijn patiënt over de mogelijke behandelopties. FOTO: ETZ Fotografie & Film/Marc van Geijn

De zorg voor patiënten verbeteren. Dat is het doel van acht nieuwe studies binnen het onderzoeksprogramma We Care. Tilburg University en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en  werken daarin intensief samen. De twee hoofdlijnen van de onderzoeken zijn gedeelde besluitvorming en slim gebruik van data.

We Care komt voort uit een samenwerkingsovereenkomst die het ziekenhuis en de universiteit vorig jaar ondertekenden om onderzoek te verdiepen en te verbreden. Het programma loopt tot 2023. Jaarlijks stellen het ETZ en Tilburg University een half miljoen euro beschikbaar voor We Care. De meeste studies duren vooralsnog één jaar. Bij alle onderzoeken is een medisch specialist van het ziekenhuis en een onderzoeker van de universiteit betrokken die in gezamenlijkheid het onderzoek uitvoeren.

Bart Berden, voorzitter Raad van Bestuur ETZ, heeft hoge verwachtingen van de studies. “Wetenschappelijk onderzoek is al jaren een belangrijk aandachtsgebied in het ETZ, mede dankzij de behaalde resultaten binnen Experiment TopZorg. We willen de successen die we met TopZorg bereikt hebben, voortzetten en met We Care de patiëntenzorg verder verbeteren, weer gestoeld op wetenschappelijk onderzoek.”

Hoogleraar Jantine Schuit van Tilburg University: “Onderzoekers bekijken vraagstukken die spelen binnen de zorg vanuit verschillende perspectieven: juridisch, sociaal, psychologisch, communicatief en economisch. Dat maakt ons een zeer geschikte partner voor ziekenhuizen.”

Jantine Schuit

De samenwerking past volgens Schuit goed binnen het Impactprogramma Enhancing Health and Wellbeing van de universiteit. Doel van het programma is dat samen met maatschappelijke partners onderzoek plaatsvindt dat de samenleving verder brengt.

“De samenwerking met het ETZ maakt het mogelijk samen onderzoek te doen op het terrein van de organisatie van de zorg, de verbinding tussen preventie en zorg en de doelmatigheid daarvan.” aldus Schuit.

De patiënt krijgt binnen de gezondheidszorg steeds meer de regie over zijn eigen behandeling en wordt gezien als gesprekspartner in de spreekkamer van de medisch specialist. Mede daarom is bij We Care gekozen voor het thema ‘Gedeelde besluitvorming’. Over dit actuele thema kan op wetenschappelijk vlak nog veel worden onderzocht.

Zo gaat een van de studies over communicatie tussen arts en patiënt en hoe gedeelde besluitvorming dat nog kan verbeteren. In een ander onderzoek wordt het zorgpad ‘Vrouwen met hartklachten’ in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een keuzehulp ontwikkeld die patiënt en zorgverlener helpt bij het samen uitstippelen van het gewenste behandeltraject.

Datawetenschap en kunstmatige intelligentie is het andere hoofdthema binnen We Care.

“Het ziekenhuis heeft met alle geregistreerde patiëntengegevens in het elektronisch patiëntendossier een schat aan data,” zegt Berden.  “Onderzoekers van Tilburg University hebben de kennis om deze data te analyseren en te vertalen naar voorspellende modellen.”

Kunstmatige intelligentie wordt bijvoorbeeld ingezet bij de behandeling van hersentumoren. Op dit moment baseert een hersenchirurg de keuze voor het type operatie vooral op scans die van de hersenen zijn gemaakt en eerdere praktijkervaringen. Zo schat hij vooraf in wat de effecten van de operatie zijn. Nieuwe kunstmatige intelligentietechnieken laten mogelijk vooraf zien hoe bepaalde operaties voor een patiënt uitpakken.

Een ander We Care-onderzoek kijkt naar het toepassen van data op radiologische beelden. Het beoordelen van CT-beelden door radiologen is arbeidsintensief en relatief foutgevoelig. Met technologie en algoritmes voor patroonherkenning wordt de zorg voor radiologiepatiënten versneld en dus uiteindelijk verbeterd.

Mobiele versie afsluiten