Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburgers helpen familie Gerrit Poels

Sinds zaterdag 10 augustus 2019 bekend werd dat Gerrit (pater) Poels in financiële nood verkeert, willen veel Tilburgers te hulp schieten. Immers: degene die al meer dan 50 jaar mensen in nood helpt, wordt gedragen in de harten van vele Tilburgers.

De aanleiding dat het zo ver gekomen is ligt inmiddels 10 maanden in het verleden, in oktober 2018. Vier van de zeven leden van Stichting Poels – die aanvankelijk hadden toegestemd om het werk voort te zetten in de geest van Gerrit Poels – vinden dat de broodpater te oud wordt en willen dat hij stopt. Gerrit, die wars is van formaliteiten en instituten, weigert op te stappen als vicevoorzitter van het bestuur.

Daarop besloot het gehele bestuur – met uitzondering van Gerrit Poels –  in december 2018 zelf op te stappen, maar ook om het geld wat als donaties is binnengebracht op rekening van Stichting Poels te blokkeren, zodat ‘de werkvloer’ in de Pollepel het werk onmogelijk wordt gemaakt. Ondanks alles gaat het uitdelen van eten nog steeds door, zes dagen per week. “Vrijwilligers nemen zelf plastic zakjes mee om het brood in te verpakken, gekocht van hun eigen geld.” vertelt Hulya Poels.

Pleegdochter Hulya heeft sinds 2013 het werk geleidelijk van haar ouders overgenomen en runt dagelijks de gehele organisatie. Zij is sindsdien de drijvende en motiverende kracht van Stichting Poels (voorheen: stichting Broodnodig), waarbij zij geïnvesteerd heeft in de vrijwilligers, de relaties met donateurs en leveranciers an in de samenwerking met de gemeente in verband met het pand De Pollepel. Desondanks wil het zittende (inmiddels opgestapte) bestuur dat ook zij wijkt. 

Het enige wat Hulya Poels nu nog kan doen, is een nieuwe stichting oprichten, met de toestemming van haar ouders om de naam ‘Poels’ te gebruiken. Om dit voor elkaar te krijgen heeft zij de hulp van Tilburgers nodig: steun en geld. Steun om in een gerechtelijke procedure (die vrijwel zeker gaat volgen) aan te kunnen tonen dat zij het draagvlak heeft onder donateurs, vrijwilligers en leveranciers. En geld om deze periode te kunnen overleven en eten te blijven uitdelen aan de hongerigen van Tilburg.

Steun betuigen kan iedereen doen door een brief te schrijven waarin deze steun wordt geuit. Deze brief kan worden gemaild naar: info@gerritpoels.nl, of gestuurd, dan wel gebracht naar: PoelsPollepel, Stedekestraat 7, 5041 DM Tilburg. Hiervoor kan en mag gebruik worden gemaakt van de voorbeeldbrief, die hier te downloaden is. Deze hoeft slechts nog uitgeprint en ondertekend te worden.

Geld doneren kan ook, maar dus niet op de rekening van Stichting Poels, aangezien dit geld door het bestuur wordt vastgehouden. In plaats daarvan kunnen giften gestuurd worden naar de privé-rekening van Gerrit en Angelique Poels.

Rekeningnummer (IBAN): NL66 INGB 0002 4361 51,
ten name van: Dhr. GT Poels en Mevr. JM Poels vd Heuvel,
onder vermelding van: PoelsPollepel.

Mobiele versie afsluiten