Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburgse dak- en thuislozen verblijven in de Koning Willem II kazerne

Thuis blijven is niet eenvoudig voor veel mensen. Maar voor daklozen simpelweg onmogelijk. Daardoor vormen dak- en thuislozen een extra risico om het coronavirus door te geven aan elkaar en dus ook om zelf ziek te worden.

De gemeente Tilburg heeft daarom in de leegstaande Koning Willem II kazerne aan de Ringbaan Zuid 24 kamers in gereedheid gebracht om zieke dak- en thuislozen uit de gemeente Tilburg onder te brengen. Zij kunnen hier terecht om uit te zieken.

Het gaat om mensen die ziek zijn en normaliter thuis zouden moeten blijven om uit te zieken. De dak- en thuislozen verblijven overdag en ’s nachts vrijwillig in de kazerne totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. De dak- en thuislozen worden in de kazerne verzorgd door de GGD en een huisarts die ook als straatdokter werkt. In het gebouw is continue beveiliging aanwezig voor extra toezicht.

Mogelijk komen er naast dak- en thuislozen ook nog andere personen uitzieken in de kazerne. Het gaat dan om mensen die vaak in groepsverband onder begeleiding wonen. Wanneer zij ziek worden en moeten herstellen in isolatie, kunnen ook zij in de kazerne terecht. Indien nodig kan de capaciteit in het kazernegebouw op korte termijn worden uitgebreid naar maximaal 120 kamers.

Huisarts en straatdokter Rob van Valderen – Antonissen zegt in het persbericht van de gemeente Tilburg: “Het is belangrijk dat de groep dak- en thuislozen goede zorg krijgt, zij vormen net als ouderen een risicocategorie. Hun gezondheid is meestal niet de beste en sociale onthouding is onmogelijk als je overnacht in een gezamenlijke slaapzaal.”

Eerder realiseerde de gemeente al een tijdelijke nachtopvang in de gymzaal aan de Cederstraat. Deze opvang is nodig, omdat de bedden op de reguliere nachtopvanglocatie verder uit elkaar moeten staan. Door het extra ruimtebeslag was een tweede locatie noodzakelijk. Inmiddels zijn op de Cederstraat iedere nacht gemiddeld 20 bedden bezet. Als zieke dak- en thuislozen zich melden bij de Cederstraat of reguliere nachtopvanglocatie, dan worden ze verplaatst naar de Koning Willem II kazerne om daar te herstellen.

Wethouder Rolph Dols: “In deze tijd is het mooi om te merken dat we op zo’n korte termijn samen plekken kunnen realiseren zodat niemand op straat hoeft te slapen.”  De Koning Willem II kazerne is ook in beeld voor herontwikkeling naar woningbouw en een basisschool. Deze plannen zijn onveranderd, al zal de huidige crisis wel voor enige vertraging zorgen.

Bron: website Gemeente Tilburg

Mobiele versie afsluiten