Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburgse Ereprent voor Vincentiusvereniging Tilburg

Op vrijdag 27 oktober 2023 ontving Vincentiusvereniging Tilburg de Tilburgse Ereprent. Locoburgemeester Esmah Lahlah reikte de ereprent uit tijdens de viering van het jubileum van de vereniging in de Vincentshop. De Vincentiuisvereniging bestaat al 175 jaar.

Vincentiusvereniging Tilburg is ontstaan in 1848. ‘Zelf een beter christen worden door armen te helpen’ was het ideaal dat ten grondslag lag aan de oorsprong van deze vereniging. Vincentiusvereniging Tilburg is sindsdien actief op het terrein van armoedebestrijding in de gemeente Tilburg. Naast materiële en financiële
steun aan mensen met financiële problemen, worden projecten ondersteund die voor en/of door Tilburgers zijn opgezet. De vereniging zorgt er bijvoorbeeld voor dat ruim 400 gezinnen jaarlijks verblijd worden met een kerstpakket. Ook ondersteunen ze initiatieven en projecten van organisaties waarmee ze mensen, jong en oud, zelf in staat stellen om armoede te bestrijden of te voorkomen. Ze trekken op met veel andere partijen en instellingen om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

Om de doelen te kunnen verwezenlijken is in 1952 de Vincentshop ontstaan. In de Vincentshop worden mooie tweedehands spullen tegen lage prijzen verkocht. De shop is gespecialiseerd in kleding maar er worden ook allerlei andere zaken verkocht, zoals meubels, huisraad, speelgoed, boeken en witgoed. De Vincentshop is afgelopen jaar verbouwd en wordt tijdens de viering van het jubileum officieel heropend.

Tilburgse Ereprent
De Tilburgse Ereprent is een gemeentelijke onderscheiding die kan worden toegekend aan bedrijven en organisaties die een bestaansjubileum vieren van 50 jaar of meer, telkens met een eenheid van 25 verhoogd. Zij zetten zich al jarenlang als ondernemer, culturele of maatschappelijke instelling in voor Tilburg. Het zijn
bedrijven en organisaties die hun roots in Tilburg hebben en hun ontwikkeling in en met Tilburg hebben doorgemaakt. De Tilburgse Ereprent staat symbool voor de waardering en trots van de gemeente en is voor de jubilerende bedrijven en organisaties, vanwege de gekozen kunstvorm (grafische prent), uitermate geschikt om op te hangen en te tonen aan medewerkers, leden, klanten, relaties en bezoekers. Het ontwerp is van de Tilburgse kunstenares Janine Hendriks van Kaftwerk.

Mobiele versie afsluiten