Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburgse horeca en burgemeester Weterings: “Wees welkom in Tilburg!”

Gastbijdrage van burgemeester Theo Weterings en de Tilburgse horeca gezamenlijk.

Vanaf vandaag, zaterdag 25 september 2021, gelden er nieuwe coronamaatregelen. Het loslaten van de 1,5 meter afstand en invoer van een coronatoegangsbewijs (ook wel coronapas genoemd), zijn de meest in het oog springende maatregelen. In de discussies rondom de coronamaatregelen verdwijnt het nog weleens naar de achtergrond maar helaas is het nog altijd zo dat ze nodig zijn om het virus onder controle te krijgen, de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen en druk op de zorg te voorkomen.

Gastvrij
In Tilburg slaan gemeente en horeca de handen ineen, met een gemeenschappelijk doel: veilig onze samenleving steeds verder open laten gaan. Zodat ondernemers de kans hebben om te kunnen ondernemen. Zodat culturele instellingen bezoekers kunnen ontvangen, en zodat sportclubs weer hun zalen en velden kunnen vullen.

Want onze stad moet haar reputatie weer waar kunnen gaan maken voor inwoners en bezoekers: Tilburg is the place to be!

Hou je aan de regels
Ook in deze fase van de coronacrisis geldt: ken de regels en hou je eraan. In Tilburg is elke bezoeker van harte welkom. Bij de horeca, bij de culturele instellingen, bij de sportverenigingen. Er gelden echter nog steeds beperkingen. Ben je daarvan bewust als bezoeker. Zorg dat je je coronatoegangsbewijs bij je hebt.

Tim Wijdemans, woordvoerder namens Tilburgse horeca: “We hebben elkaar nodig om deze coronacrisis te overleven. De overheid, de horeca en zeker ook de bezoekers van de horeca. Natuurlijk zien wij de toenemende weerstand en de spanning in de maatschappij. En tot op zekere hoogte kunnen we daar begrip voor op brengen. Namens de Tilburgse horeca spreek ik wel de hoop uit dat dit begrip wederzijds is, dat onze bezoekers ook zien wat deze crisis en alle maatregelen van ons vragen. En dat men ons met respect blijft behandelen. Laten we er samen het beste van maken, nu en in de toekomst.”

Signaal uit Den Haag
Gisteren is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de bewindslieden voorstellen de maatregelen voor door de nachtsluiting getroffen horecabedrijven een vervolg te geven.

Burgemeester Weterings: “Ik ben zeer verheugd dat Den Haag de steun voor de (nacht)horeca verlengd. Hiermee erkent het kabinet dat het water deze horeca aan de lippen staat. De horeca heeft immers nog steeds te maken met een aanzienlijke beperking van de openingstijden en zij draaien nog lang geen reguliere omzet. Het stoppen van de steun bovenop het regime van coronamaatregelen zou ongewenst zijn geweest. En een uitholling van de sector hebben betekend.”

Handhaven
Vanzelfsprekend worden in Tilburg ook de coronamaatregelen gehandhaafd, zoals we dat al de gehele crisis gedaan hebben. We doen het samen met ondernemers en instellingen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van inwoner en branche voorop staat. Daar waar het niet goed gaat wordt de verantwoordelijke aangesproken en waar nodig wordt er gehandhaafd door de politie en Toezicht & Handhaving van de gemeente. Deze werkwijze gaat uit van vertrouwen en doet recht aan de inspanningen die het overgrote deel van de ondernemers en instellingen doet om de maatregelen na te (doen) leven.

Mobiele versie afsluiten