Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburgse integratie: Iedereen doet mee

Gemeente Tilburg gaat de integratie anders aanpakken, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De integratie zal naar meer beleidsterreinen worden toegespitst, zoals de arbeidsmarkt, onderwijs en de veiligheid. De begrippen allochtoon en autochtoon worden dan afgeschaft.
“Het hoofddoel is sociale stijging”, licht wethouder Jan Hamming (integratie) toe. “Iedere Tilburger, ongeacht zijn of haar achtergrond, moet zich deel voelen van de gemeenschap, van de stad Tilburg. En zich mede verantwoordelijk voelen om de stad leefbaar te houden en zich daar ook naar te gedragen. Tegelijkertijd erkennen we en waarderen we de diversiteit van de mensen en groepen in de stad. Want we zijn Allemaal Tilburgers.
De afgelopen jaren hebben getoond dat onderscheid op afkomst eerder stigmatisering in de hand werkt, dan dat het bijdraagt aan de oplossing van problemen”, aldus Hamming. “We willen dat iedere Tilburger een stapje vooruit komt. Als daarbij de achtergrond van een bepaalde groep een cruciale rol speelt, zullen we specifieke maatregelen nemen.”

Mobiele versie afsluiten