Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburgse Kermis: schrappen Besterdplein en concurrentie voor Diamantgroep

Wethouder Joost Möller

Vijf uur achter elkaar praten over de Tilburgse Kermis, dat lukt alleen politici. Raadsleden in de commissie ‘Economie’ spraken met wethouder Joost Möller vandaag over de afgelopen kermis en de toekomstige kermissen.

Vrij uitgebreid werd er stil gestaan bij het geluidsoverlast door kermis en evenementen voor de bewoners van de binnenstad, waarop een uitvoering technisch verhaal volgde over verschillende manieren van geluidsmeting en welke manier nou het beste is. Kern van het probleem is, dat volgens de klagers vooral de lage tonen voor overlast zorgen.

De meest interessante onderwerpen zaten in de staart van de vergadering, waarin Joost Möller meedeelde, dat erover nagedacht wordt om in de toekomst de Spoorzone bij de Tilburgse Kermis te trekken en dat het dan zo zou kunnen zijn, dat de Besterdplein en -ring niet meer als kermisterrein worden gebruikt. Maar omdat hier nog maar pas over gedacht wordt en er nog geen echte plannen zijn, is hij hierover nog niet met bewoners en ondernemers gaan praten.

Het venijn zat echter in het allerlaatste gespreksonderwerp. Tot nu toe wordt het verplaatsen van straatmeubilair, zoals verkeersborden, verkeerslichten en bomen in bakken, uitgevoerd door de Diamantgroep en wordt het opruimen en schoonmaken gedaan door BAT. Wethouder Joost Möller wil graag minder geld uitgeven aan deze zaken en denkt dat te kunnen doen, door het te laten uitvoeren door andere bedrijven die dat goedkoper kunnen. Volgens hem is het een verkapte subsidie om dit werk alleen te laten doen door deze bedrijven en moeten ze concurreren met anderen.

Corrie Laming kwam namens de SP hiertegen in verzet. Zij herinnerde de wethouder eraan, dat het nieuwe Werkbedrijf van de gemeente is opgericht, om mensen aan het werk te krijgen die anders geen kans hebben op werk. Als je dit Werkbedrijf, dat onderdeel is van de Diamantgroep, nu laat concurreren breng je dit in gevaar. Joost Möller antwoordde hierop: “Als het werkbedrijf duurder is, moet dat uit het budget komen van sociale stijging  en niet uit het kermisbudget. ” zo liet hij de commissie weten.

Deze opmerking wekte verbazing bij diverse raadsleden, omdat het dus strijdig is met het plan voor het Gemeentelijk Werkbedrijf waarbij juist aan werkgevers wordt gevraagd om mee te helpen om mensen in dienst te nemen die wat moeilijker mee kunnen komen, ook als het wat meer kost. Juist de gemeente, zelf één van de grootste werkgevers, heeft toegezegd om werk vooral te gunnen aan het Werkbedrijf en zo het goede voorbeeld te geven voor andere grote bedrijven. Het weghalen van opdrachten bij het Werkbedrijf gaat daarmee rechtstreeks in tegen het sociale beleid en doorkruist het zelfs. Uiteindelijk kost het dan zelfs meer geld.

In de Gemeenteraadsvergadering van 19 december wordt de discussie verder gevoerd en zal er een beslissing worden genomen.

Mobiele versie afsluiten