Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburgse prenten van Koning Willem II nu online

Prent met rouwrand ter nagedachtenis aan koning Willem II.

In de collectie van Stadsmuseum Tilburg bevinden zich bijna driehonderd prenten van koning Willem II. Deze zijn nu online te zien via www.stadsmuseumtilburg.nl.

Al in 1949, bij de herdenking van zijn honderdste sterftejaar, werd gesteld dat er in Tilburg een zeer omvangrijke collectie prenten was. In de collectie die Stadsmuseum Tilburg beheert, is niet alleen het overlijden van koning Willem II verbeeld, maar zijn meerdere belangrijke gebeurtenissen vastgelegd.

Zo zijn er tot aan 1840, het jaar waarin Willem II tot koning werd gekroond, al meer dan honderd afbeeldingen van de prins. Daarop is hij steevast afgebeeld in uniform, getooid met diverse decoraties en de bekende epauletten op de schouders. Vooral zijn wapenfeiten zijn in prenten verbeeld: de veldslagen bij Quatre Bras, Waterloo en later in Hasselt, Ravels en Leuven tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831.

De bijna driehonderd prenten zijn bijeengebracht door inspanningen van diverse gemeentearchivarissen, die het belang van deze collectie inzagen. Daarnaast zijn veel prenten verworven door schenkingen van de heer F.W.G. Théonville van A.J. van Huffels Antiquariaat uit Utrecht. In de periode tussen 1941-1950 verrijkte hij de Willem II-collectie met maar liefst tachtig zeldzame gravures en historieprenten. De gemeente was hem destijds zo erkentelijk dat hij werd onderscheiden met een gemeentelijke legpenning.

Sindsdien is de collectie voortdurend uitgebreid met incidentele schenkingen. Vandaag de dag zijn het om precies te zijn 290 prenten die alle digitaal te zien zijn via de website van Stadsmuseum Tilburg. In het onderdeel ‘Collecties’ is eenvoudig te zoeken op Willem II. Het resultaat is een bijzondere serie negentiende-eeuwse prenten die het verhaal van koning Willem II vertellen.

Prent waarbij de stervende koning in een stoel zit, bijgestaan door artsen en zijn echtgenote Anna Paulowna.

In de vroege ochtend van 17 maart 1849 overleed koning Willem II in zijn oude paleis in Tilburg. Op een negentiende-eeuwse prent is te zien hoe de stervende vorst in zijn nachtgewaad in een stoel zit. Naast zijn vrouw Anna Paulowna en zoon Hendrik zijn een paar artsen aanwezig, evenals enkele adjudanten en een kamerdienaar. Op een andere bijzondere prent is een rouwzaal in Rotterdam te zien, waar koning Willem II opgebaard lag op doortocht naar Delft, waar hij op 4 april werd begraven. Zoals foto’s ons vandaag de dag een situatie kunnen laten zien, was in de negentiende eeuw de prent het middel daartoe.

Naast deze bijzondere collectie prenten beheert Stadsmuseum Tilburg een aantal objecten, zoals penningen, munten, kleinere bronzen beelden en schilderijen van de koning die zo graag in Tilburg verbleef. De Tilburgse Willem II-collectie heeft nationaal belang, samen met die van de Koninklijke Verzameling, Paleis Het Loo, Atlas van Stolk en Het Rijksmuseum. Gezamenlijk vertellen deze verzamelingen het verhaal van Koning Willem II.

Mobiele versie afsluiten