Site pictogram Tilburgers.nl

Tim van der Avoird krijgt Tilburg Trofee

Tim van der Avoird (50) ontving op zaterdag 26 oktober de Tilburg Trofee vanwege zijn afscheid bij de Stichting Tilburgse Taol. Burgemeester Weterings reikte de Tilburg Trofee uit tijdens Het Grôot Tilburgs Dikteej.

Tim van der Avoird is sinds 2005 voorzitter van de Stichting Tilburgse Taol. Van 1995 tot 2004 vervulde hij de rol van jurylid/juryvoorzitter Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol. Aan het eind van dit jaar legt hij zijn taak als voorzitter neer en neemt hij volledig afscheid van de stichting. De stichting organiseerde op zaterdag 26 oktober 2019de jaarlijkse Taolbèttel en Het Grôot Tilburgs Dikteej, waar Tim van der Avoird voor het laatst als bestuursvoorzitter bij aanwezig is. Voor deze gelegenheid is hem gevraagd of hij het Dikteej wil schrijven en voordragen.

Tim van der Avoird is de stuwende kracht achter de Stichting Tilburgse Taol. Onder zijn leiding zijn een aantal verschillende projecten en activiteiten tot stand gekomen. Een van de eerste projecten die hij op zich nam was de Kènderkwèèk, een zangwedstrijd in het Tilburgs dialect waaraan jaarlijks basisscholen uit Tilburg en omgeving deelnemen. De leerlingen krijgen de beschikking over lesmateriaal en worden begeleid bij het instuderen van de liedjes. Ook krijgen ze een les over het erfgoed van Tilburg. Een ander belangrijk evenement van de stichting is de jaarlijkse Taolbèttel, die sinds 2014 wordt georganiseerd en voortgekomen uit Het Grôot Tilburgs Dikteej (sinds 1994).

Tijdens zijn voorzitterschap zijn er strip- en kinderboeken verschenen in de Tilburgse Taol, zoals het kinderboek ‘Harrie den Haon’ en de vertaling van een Kuifje album ‘De sieraoj van Bianca Castafiore’. Tim is één van initiators geweest van Et Schrèèfatteljee, een groep die maandelijks bijeenkomt in de bibliotheek om verhalen en gedichten in de Tilburgse Taol te schrijven. Een van zijn laatste projecten is een ‘nuuw Tilburgs leesplèngske’. In samenwerking met Erfgoed Tilburg en bibliotheek LocHal is de stichting begonnen aan de realisatie van een leesplèngske met woorden die meer bij de huidige tijd en maatschappij passen.

De projecten en activiteiten waar Tim van der Avoird betrokken bij was, waren niet alleen belangrijk voor het behoud en levendig houden van dialect, Tilburgse Taol en het immaterieel erfgoed van de stad. Ze zorgden ook voor plezier en ontspanning en een succesvolle samenwerking tussen maatschappelijke partners.

Mobiele versie afsluiten