Site pictogram Tilburgers.nl

Tine van de Weyer ontwerpt Holocaust monument

Tine van de Weyer bij het ontwerp van het Holocaust monument. Foto: Gemeente Tilburg

De Tilburgse kunstenares Tine van de Weyer is gekozen om het Holocaustmonument te ontwerpen ter nagedachtenis aan de  170 Joodse Tilburgers die in WOII zijn omgekomen.  Het beeld komt te staan in het Vrijheidspark en de onthulling zal half april 2020 plaats vinden. In april 2020 zijn ook de activiteiten die te maken hebben met de bevrijding van Tilburg, dan 75 jaar geleden.

Tine van de Weyer reageert enthousiast op haar uitverkiezing: “Ik was natuurlijk enorm verrast dat de keuze op mijn ontwerp was gevallen. Ofschoon ik tijdens de presentatie wel al merkte dat de commissie er met enthousiasme naar keek. Maar als je dan gebeld wordt is het toch van waauw… wat een enorme eer, de kroon op het werk.”

Tine vervolgt:  “Eén keer eerder kreeg ik een opdracht van gemeente Tilburg. Dat was mijn eerste opdracht toen ik net was afgestudeerd en de aanleiding was de verplaatsing van het Monument Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene aan de Ringbaan Zuid welk in de volksmond de Vaandeldrager wordt genoemd. In 1981 mocht ik dankzij de doorzettingskracht van wethouder Miet van Puyenbroek voor die locatie een nieuw beeld maken en dat zijn De Wachters geworden.”

Het ontwerp is gebaseerd op de amandelboom. Deze boom is ook de oorsprong van de bekende Joodse kandelaar met zeven armen, de Menora. De boom staat symbool voor het leven. In het ontwerp komen het leven en de toekomst terug in een boom met bloesemknoppen.

Aan de takken hangen doeken, een verwijzing naar het textielverleden van Tilburg. De kwastjes aan de doeken doen denken aan die van de taliet, het Joodse gebedsgewaad. De boom groeit uit de plattegrond van Tilburg. Het beeld wordt even hoog als de Vaandeldrager die al in het Vrijheidspark staat. Het wordt in brons gegoten.

Tine van de Weyer legt uit:  “Dat het Holocaustmonument dat ik nu mag maken straks recht tegenover de Vaandeldrager zal komen te staan is een bijzonder toeval. Overigens is ook bij de Vaandeldrager net als in mijn werk sprake van het gebruik van textiel. Bij de Vaandeldrager een vlag en bij het Holocaustmonument zijn het aangetaste kleden die ik gedrapeerd heb in de levensboom. Ook dat is een vorm van beeldrijm.”

Hoe ging de procedure in het werk?   “Er was een openbare oproep voor een Tilburgs Holocaustmonument waar  Tilburgse kunstenaars gemotiveerd op konden reageren. In totaal hebben er 27 gereageerd. Daaruit heeft een commissie onder begeleiding van Kunstloc een drietal namen geselecteerd die een ontwerp mochten maken. Uit deze drie ontwerpen heeft de commissie unaniem voor mijn werk gekozen. Naderhand hoorde ik dat mijn ontwerp het meest aan de vraag van een Tilburgs monument had voldaan. En ja, dat specifiek Tilburgse heb ik steeds nadrukkelijk voor ogen gehouden tijdens de ontwerpperiode.”

Je gaat nu aan de slag?  “Ja, Ik hoop 1 oktober te kunnen beginnen met de uitvoering van het model 1:1 en als alles meezit zal het beeld medio april 2020 worden geplaatst.”

“Over het ontwerp is meer te lezen op mijn FB-pagina. Zondag 29 september 2019 zal ik tussen 12: 00 en 14:00 uur iets van het proces laten zien in cultureel café de Troubadour Capucijnenstraat 54.”

Het initiatief voor het kunstwerk komt van de fracties van Groen Links en het CDA. Het college heeft het ontwerp goedgekeurd. Er was in Tilburg nog geen monument of gedenkteken voor de slachtoffers van de Holocaust. Bij de keuze voor het monument zijn onder meer vertegenwoordigers van de Joodse gemeente in Tilburg betrokken en mensen van het 4 mei comité. Doel van het kunstwerk is om ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van de Holocaust nooit worden vergeten.

In de begroting van de gemeente is een bedrag van 88.000 euro gereserveerd voor de totstandkoming van het kunstwerk. Ook de proceskosten worden van dit bedrag betaald. Er waren 3 kunstenaars geselecteerd uit de aanmeldingen na een openbare oproep. Uit die kandidaten koos de adviescommissie unaniem voor het ontwerp van Tine van de Weyer.

 

Mobiele versie afsluiten