Site pictogram Tilburgers.nl

Ton Wilthagen benoemd in Sociaal Wetenschappelijke Raad

Prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University, is met ingang van 1 januari 2020 voor drie jaar benoemd tot lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de KNAW.

De Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) adviseert over en doet voorstellen voor bevordering van de sociale wetenschappen. De raad initieert en stimuleert waar nodig samenwerking tussen individuele onderzoekers en instellingen. Daarnaast treedt hij op als vertegenwoordiger van het sociaalwetenschappelijk onderzoek in Nederland en het buitenland.

De SWR draagt adviesonderwerpen aan en speelt een rol bij de peer review van KNAW-adviezen. Daarnaast organiseert de SWR plenaire conferenties en het SSH-beraad (Social Sciences and Humanities).

De SWR heeft per 1 januari 2020 dertien nieuwe leden en een nieuw bestuur.

Mobiele versie afsluiten