Site pictogram Tilburgers.nl

Ton Wilthagen portefeuillehouder Arbeidsmarkt in Brainport 2020

Ton_WilthagenHoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg Law School is benoemd tot bestuurlijk portefeuillehouder Arbeidsmarkt in de Brainport 2020 Commissie. In deze functie is hij bestuurlijk verantwoordelijk voor de voortgang van de strategische arbeidsmarktagenda binnen het Brainport 2020 programma voor Zuidoost-Nederland.

De Brainport 2020-commissie coördineert en monitort de uitvoering van het bovenregionale deel van het Brainport 2020-programma en zorgt voor een optimale verbinding tussen Zuidoost-Nederland enerzijds en het Rijk en Europa anderzijds.        Ton Wilthagen gaat zich mede vanuit Midpoint / Midden-Brabant bezig houden met de instroom en zij-instroom van goed gekwalificeerd personeel, ook uit het buitenland, ten behoeve van duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit, mobiliteit, werkzekerheid en behoud van vakmanschap. Dit zijn belangrijke condities voor de doorontwikkeling van het industriële ‘ecosysteem’ van Brainport. Wilthagen is onder meer verantwoordelijk voor afstemming met de arbeidsmarktagenda’s van de zes deelnemende Brabantse en Limburgse Brainport 2020 regio’s.

Vergeleken met topregio’s wereldwijd met een soortgelijk business- en technologieprofiel, zal Zuidoost-Nederland een top 3 positie in Europa en een top 10 positie in de wereld moeten bereiken. Dit doel met bijbehorende visie, strategie en uitvoeringsprogramma is uitgewerkt in Brainport 2020. Brainport 2020 staat voor: TOP ECONOMY, SMART SOCIETY.

Mobiele versie afsluiten