Site pictogram Tilburgers.nl

Touwtrekken om ‘Van Beurden’-terrein: tankstation of woontoren

Terwijl het Spoorpark op het voormalige Van Gend en Loosterrein zijn voltooiing nadert, met de officiële opening gepland op 21 juni 2019, is er nog altijd geen eind in zicht voor het verhaal over het Van Beurden terrein. Het terrein waar ooit kolen en aardolieproducten werden verkocht aan de Hazelaarstraat 12.

Het stuk grond – dat zwaar vervuild is – is al sinds 1993 geen eigendom meer van de familie Van Beurden, maar is destijds overgenomen door de familie Zeeuwen. Het Van Beurden-terrein zou nu eigenlijk Zeeuwen-terrein moeten heten.

De bedoeling van de gemeente Tilburg is het om dit stuk grond te kopen, zodat het bij het project Spoorpark getrokken kan worden. En om precies te zijn: hier een woontoren te laten bouwen van maximaal 21 bij 21 meter en 33 meter hoog.

Om dit voor elkaar te krijgen moet het bestemmingsplan worden veranderd. Immers: nu is het nog steeds mogelijk om op die plek brandstoffen te verhandelen, in plaats van om een woontoren te bouwen. En omdat de gemeente niet wil dat tijdens de procedure iemand roet in het eten gooit, bijvoorbeeld door een ander plan in te dienen, kan zij een voorbereidingsbesluit nemen.

In het Spoorpark is dit ook zo gegaan. Vlak voordat er werd begonnen met de procedure voor een nieuw bestemmingsplan, om een woontoren mogelijk te maken, nam de gemeenteraad eerst een voorbereidingsbesluit. Zo doende kan gedurende een jaar niemand anders een plan indienen dat wel past binnen het oude bestemmingsplan. Zo’n besluit kan niet verlengd worden, maar de gemeenteraad kan na een jaar wel opnieuw een voorbereidingsbesluit nemen voor nóg een jaar.

Ondertussen is er met de familie Zeeuwen onderhandeld over de verkoopprijs van de grond en de sanering. Wettelijk is het zo, dat de verkopende partij ervoor moet zorgen dat de grond schoon is. Hoe dan ook, het is tot nu toe niet gelukt om het hierover eens te worden tussen gemeente Tilburg en familie Zeeuwen.

En terwijl in de herfst van 2018 het nieuwe bestemmingsplan ter inzage lag en iedereen zijn of haar zienswijze kon indienen, liet de familie Zeeuwen een zienswijze indienen door een advocatenkantoor. In de brief van acht kantjes beweerde de advocaat dat de gemeente zich niet had gehouden aan de termijnen en dat ze een aanvraag voor het (weer) starten van een tankstation op die plek in behandeling moest nemen.

Uit informatie die wethouder Berend de Vries namens het college in de week van 14 januari 2019 naar de gemeenteraad heeft gestuurd blijkt nu, dat de familie Zeeuwen nu zelf een woontoren zou willen bouwen op de plek van de vroegere kolen- en aardolieproductenhandel. Maar wel wil de familie dat het bouwoppervlak en de bouwhoogte dan ruimer worden dan wat er nu in het nieuwe bestemmingsplan is voorzien. Grondeigenaar Zeeuwen heeft nu aan de gemeente gevraagd om het nieuwe bestemmingsplan hierop aan te passen.

Volgens de wethouder kan dit niet meer omdat door een aanpassing van de afmetingen ook andere onderdelen van het bestemmingsplan moeten worden aangepast, zoals: milieu, bezonning, externe veiligheid, ontsluiting en parkeren. En hierover zal dan ook de stichting Spoorpark het weer eens moeten worden, als belangrijkste belanghebbende.

Een andere mogelijkheid is, om helemaal te stoppen met het nieuwe bestemmingsplan en helemaal overnieuw te beginnen ermee. Dan kunnen de aanpassingen voor Zeeuwen wel er in verwerkt worden. Het nadeel van deze optie is, dat dan de bescherming van het voorbereidingsbesluit vervalt en Zeeuwen dan als nog een vergunning moet worden gegeven voor het hebben van een tankstation op die plek. Volgens het stadsbestuur is echter een tankstation op die plek zeer ongewenst en daarom is opnieuw beginnen met deze procedure af te raden.

Op maandag 28 januari 2019 zal de gemeenteraad over dit bestemmingsplan gaan stemmen.

Mobiele versie afsluiten