Site pictogram Tilburgers.nl

Traditionele schooltijden op basisscholen verliezen terrein

schoolbelDit schooljaar hanteert landelijk gezien nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij de school start tussen 8:30 en 8:45 uur en uitgaat tussen 14:30 en 15:30 uur, kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen woensdagmiddag vrij hebben.

Vorig schooljaar hanteerde nog slechts 56% van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel en vijf jaar geleden was dat 77% van de scholen het geval. Naast het continurooster wint met name het vijf-gelijke dagenmodel terrein. Dit blijkt uit een enquête die in november 2016, door een onafhankelijk onderzoeksbureau, is verricht onder 400 directeuren in het basisonderwijs.

schooljaar2Vanaf 2006 mogen basisscholen hun eigen lestijden bepalen. Bijna een kwart van de basisscholen is inmiddels overgestapt op het continurooster, waarbij alle kinderen tussen de middag op school blijven en daar een kortere middagpauze hebben. De school is dan eerder uit en op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij. Sinds twee jaar is ook het vijf-gelijke-dagenmodel sterk met een opmars bezig: inmiddels hanteert 16% van de basisscholen dit model, waarbij alle kinderen tussen de middag op school blijven en daar een kortere middag pauze hebben en waarbij de school elke dag om 14:00 of 14:30 uur uitgaat. waarbij de gebruikelijke vrije woensdagmiddag is vervallen.

banner-schooltijden-poNog eens 15% van de basisscholen die nu nog volgens het traditionele schooltijdenmodel werken, stapt volgend schooljaar 2017-2018 waarschijnlijk over op een nieuw schooltijdenmodel, waarbij het continurooster en het vijf-gelijke-dagenmodel wederom favoriet zijn.

Belangrijke redenen voor basisscholen om over te stappen op het continurooster of het vijf-gelijke-dagenmodel zijn: Leerlingen hoeven tussen de middag niet naar huis dit zorgt voor minder onrust na de pauze en voor een kortere en vloeiendere onderbreking van het lesprogramma. Het biedt meer structuur en duidelijkheid voor leerlingen en voor ouders. Bovendien werken in steeds meer gezinnen beide ouders, waardoor veel kinderen in de praktijk al overblijven.

Volgens 96% van de basisschooldirecteuren die in de afgelopen vier jaar zijn overgestapt op een nieuw schooltijdenmodel, is de overstap naar dit nieuwe model harmonieus verlopen op school. Een ruime meerderheid van de directeuren die in de afgelopen vier jaar zijn overgestapt naar het continurooster of het vijf-gelijkedagenmodel, is tevreden over de gekozen schooltijden (continurooster: 81%, vijf-gelijke-dagenmodel: 87%). Ook geeft het grootste deel van de directeuren aan dat de meeste ouders, leerlingen en leerkrachten tevreden zijn over de gekozen schooltijden.

Toch zijn er ook nog wel problemen bij de verandering van de schooltijden volgens het platform Ouders & Onderwijs. ‘Ouders hebben het gevoel dat scholen niet altijd door hebben wat het gevolg van het rooster is op hun gezinsleven’, zegt Dorine Wiersma. Bij de verandering van schooltijden, zijn de kinderen eerder vrij. Waardoor ouders die geen flexibele werktijden hebben moeten zorgen voor extra kinderopvang in de middag. Wat natuurlijk extra kosten met zich mee zal brengen. Veel ouders laten daardoor de tijden meespelen in de keuze van de school.

Bron: DUO Onderwijsonderzoek , platform Ouders & Onderwijs

Mobiele versie afsluiten