Site pictogram Tilburgers.nl

Transition Town Tilburg: Veel nieuwe ideëen

800-Irma-Doevitrine
Irma Lamers bij de TT-nis @Charles Waagenaar

Transition Towns Tilburg is van 1 februari tot 15 maart betrokken bij de Doevitrine (van Milton Lie Kwie) die in de bibliotheek staat. Het thema is: ‘SMAKELIJK gewETEN’; en er wordt een helder beeld geschetst over alle thema’s rond voedsel. U kunt er informatie opdoen in een interactieve opstelling. Eén van de 7 kansen op een meer leefbare wereld van de Doevitrine gaat over ‘meedoen met Transition Town Tilburg’.

Meedoen betekent voor TT Tilburg dat het team iets groter wordt en dat ze graag nog veel meer mensen willen bereiken. Irma Lamers: ‘Vanuit het vrijwilligerswerk wat ik bij Contour doe heb ik gemerkt dat veel mensen denken dat hun bijdrage niet gezien wordt. Maar dat is vooral omdat ze de weg niet weten, of niet de juiste mensen kennen. En dan zijn ze niet genoeg op de hoogte wat er allemaal wél kan. Bij Transition Towns is het de bedoeling dat je doet waar je goed in bent of wat je leuk vindt. En dan komt er wel een weg om het plannetje uit te voeren.

We starten nu  met verschillende ideeën om meer mensen te bereiken. Zo heb ik nu een moeder gevraagd om mee te doen met de Doevitrine. Ze is hartstikke creatief, en zoekt een baan. Maar als herintredende moeder zonder Nederlandse diploma’s zijn de mogelijkheden beperkt. Via deze weg hoop ik dat ze meer mensen leert kennen. Een ander maandelijks initiatief waarmee we meer mensen willen bereiken is ‘Diner met TT’. Dat is een gezellige laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en samen vegetarisch te eten. De praktijk leert dat het een goede plek is om te netwerken!’

Godelieve en Irma
Irma Lamers en Godelieve Engbersen @Anne-Marie Smulders

Sommige mensen vragen of TT een politiek instrument is. Irma Lamers: ‘We zijn een initiatief voor en door inwoners van Tilburg. Transition Towns gaat over een beweging van onderop. Wat mij betreft gaat er grote kracht vanuit als je afstemt op wat mensen echt willen. Het zou fijn zijn als de politiek nog concreter werkt aan de randvoorwaarden voor meer participatie. Op een breed terrein zijn er veranderingen nodig, daar is iedereen het wel mee eens; milieu gaat iedereen aan. We kijken ook in de richting van bedrijven; zij kunnen in de stad bijdragen aan een omslag in het denken over minder energiegebruik en daarbij veel mensen bereiken.’

We zijn met  een aantal werkgroepen in in een voorbereidingsfase. Een groep mensen buigt zich over afzet van producten van boeren uit de omgeving, en een andere beginnende groep houdt zich bezig met meer samenhang rond armoedebestrijding en het bereiken van doelgroepen. Na de carnaval is er op 11 maart een lezing in de bibliotheek over Transition Towns Tilburg. Verder zijn er veel TT activiteiten in de maand maart. Dus raadpleeg vooral onze agenda op www.tilburg.transitiontowns.nl. Meer info ook hier: Link naar werkgroep in oprichting

Mobiele versie afsluiten