Site pictogram Tilburgers.nl

Transition Town Tilburg; De Vriendelijke Stad

Irma Lamers: "Ik wil mensen met elkaar verbinden die ideeën hebben over de veranderingen in onze manier van leven."

Irma Lamers en Godelieve Engbersen zijn de initiatiefneemsters van Transition Towns Tilburg. Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken en meer duurzaam. Te hoge olieconsumptie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop. Transition Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf en in je gemeenschap organiseert. Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. (Citaat: TransitionTowns.nl) In Nederland zijn in ongeveer 70 plaatsen Transition Towns groepen actief.

Om meer mensen bij Transition Towns te betrekken, nodigt Irma geïnteresseerden uit om deel te nemen aan een netwerkbijeenkomst onder de titel “De Vriendelijke Stad” in het Huis van de Wereld op dinsdag 14 september aanstaande van 14.30 tot 16.30 uur. Tijdens deze netwerkbijeenkomst zal Irma een inleiding en presentatie geven over Transition Towns. Irma Lamers:  “Transitie is de overgangsperiode van de oude manier van leven die we kennen naar een nieuwe manier van leven. Die verandering is hard nodig: onze oude energiebronnen raken op en we moeten andere energiebronnen gaan benutten om aan onze behoefte te voldoen. We gaan niet alleen over op andere energie, maar ook de manier waarop we met energie omgaan zal veranderen. Dit betekent ook dat we op een andere manier naar het leven gaan kijken en anders omgaan met onze omgeving.”

Kan iedereen meedoen? Irma Lamers: “Het is juist belangrijk dat mensen uit zichzelf meedoen en geïnspireerd raken om mee te doen. Iedereen heeft mogelijkheden. Het is daarom belangrijk dat mensen die al actief zijn in contact komen met elkaar en met geïnteresseerden, zodat iedereen van elkaars activiteiten en ideeën weet. Uiteindelijk draait alles om goede communicatie.” Hoe kunnen mensen de eerste stap zetten? Irma: “Iedereen wordt aangemoedigd om aan te sluiten bij de Transitions Towns Tilburg-groep op Facebook. Naast de netwerkbijeenkomst op 14 september kunnen mensen ook komen kennismaken bij ‘Duurzaam Buurten‘ op zondag 3 oktober in het Natuurmuseum. Daar wordt een informatie- en uitwisselingsmarkt gehouden van alle Transition Towns in Brabant. Als er genoeg belangstelling voor is, wil ik daarna een ‘Verdiepingscursus’ aanbieden voor mensen die er meer van willen weten. In deze cursus bied ik een soort ’toolkit’ van hoe mensen daadwerkelijk kunnen beginnen met transitie, met verandering van levenswijze. Ook zal die middag de film ‘In Transition’ worden vertoond.”

Trailer: ‘In Transition’

Mini-film: ‘Peek Oil’

Mobiele versie afsluiten