Site pictogram Tilburgers.nl

Transition Town Tilburg timmert aan de weg

Transition Town Tilburg is een actieve organisatie in Tilburg, die zich bezig houdt met duurzaamheid op een zeer praktische manier. Niet door eindeloos te praten, maar vooral door het organiseren van activiteiten. Tijd om eens met de initiatiefneemsters te praten.

In Café ‘de Plaats’ zijn Godelieve Engbersen – initiatiefneemster van Transition Town Tilburg-, Annemarie Kersbergen, Roland Samuels -inspirator van ‘Repair Café’ en PC-deskundige-, Edward van Egmond – Transition Town Rotterdam en Eco-dorp Brabant – en Catharina de Bruin, die betrokken is bij verschillende werkgroepen van Transition Town Tilburg, bij elkaar gekomen. Ze treffen elkaar regelmatig om bij te praten over de activiteiten en ontwikkelingen die gaande zijn bij Transition Town in Tilburg. En dat zijn er nogal wat: ‘Goei eten’, buurtmoestuinen, samen eten koken, filmavonden, kleding ruilen,  Repair Café’s; allemaal ideeën om de sociale cohesie in de stad te bevorderen en duurzaamheid in de praktijk te brengen.

Het handboek van de Transition Towns beweging

Godelieve: “Ik ben in 1995 al begonnen met initiatieven omdat ik vond dat er teveel werd geconsumeerd en er een te grote hang naar materialisme was. Met Transition Town willen we vooral draagvlak creeëren, mensen bewust maken dat we ons leven anders moeten gaan inrichten, als we straks geen olie en benzine meer hebben.”

Catharina over het uiteindelijke doel van Transition Town: ” We willen naar een wereld die groen, gezond en sociaal is, en naar een ontwikkeling van een duurzame levensstijl. Dat kunnen we doen met een ‘hartsoefening’ dat al begint met het aangaan van de dialoog en aandacht aan elkaar te schenken.”

Annemarie: “Meer aandacht in de wijk, buurtgevoel, daar begint dan ook het geluksgevoel, samen een moestuin opzetten, samen spullen repareren, kleding ruilen, samen een diner maken, samen eten, samen muziek maken, dat raakt zo’n beetje de kern van Transition Town.”

Godelieve: “Ik zie TT dan ook als een brug om mijn wereld te verduurzamen, omdat ik dat belangrijk vind, consuminderen, minder hang naar ‘spullen’ maar naar ‘mensen’.

Roland: “Ik ben enthousiast geworden voor het idee van repair-café doordat het mensen samenbrengt, het uiteindelijke doel van reparatie is daarbij niet eens meer belangrijk. Bovendien voorkom je zo dat spullen onnodig weggegooid worden” Tijdens een Repair Café kan iedereen met kapotte spullen langskomen om die met hulp van vakmensen te repareren, onder het genot van een drankje en een praatje.

Wat is het verschil met de occupy-beweging is de vraag die dan rijst. Godelieve: “We hebben best veel raakvlakken, ik zie ze zaterdag om de contacten wat meer aan te halen”, Edward vult aan: “De occupy-beweging is op Wall street begonnen als een ‘protest-beweging’ tegen het financiële systeem, Transition Town volgt het handboek van Rob Hopkins en weet waar het doel ligt: een duurzame wereld, met veel activiteiten op lokaal gebied. De Occupybeweging weet nog niet waar ze naar toe willen.”

Godelieve besluit: “Het grote voordeel van Transition Town is dat het a-politiek is, we zijn niet links of rechts, ‘act local, think global’ is belangrijk, het creeëren van solidariteit.”

 

Mobiele versie afsluiten