Site pictogram Tilburgers.nl

Transition Towns in Tilburg: Werkgroep is in oprichting!

Transition Towns (TT) zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zélf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olieafhankelijk te maken. Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop!  (Zie hier wat uitleg zoals eerder op Tilburgers.nl gepost)

Godelieve1
Godelieve Engbersen @ Charles Waagenaar

Vanaf september gaan Irma Lamers en Godelieve Engbersen de Tilburgse bewoners warm maken voor een transitie.

In 2009 is Transition Towns Nederland gestart met het aanbieden van weekend-trainingen in het opzetten van een Transition Towns, ook bijgewoond door Engbersen en Lamers. De Filmfoyer vertoonde eerder dit jaar de indrukwekkende film ‘The power of community: How Cuba survived Peak oil crisis’. Een geanimeerde discussie ontstond. Dit onder leiding van Rolf Grooten, betrokken bij het Ecodorp initiatief in Tilburg.

In de landelijke media krijgt Transition Towns steeds meer aandacht. De tijd is rijp om nu ook in Tilburg aan de slag te gaan. Engbersen en Lamers zijn beiden betrokken bij kleinschalige initiatieven in Tilburg op het gebied van kunst, ruilkringen, kindertuinen, projecten op het gebied van voedsel, vrijwilligerswerk, armoedebestrijding, duurzaam ondernemen. Waar mogelijk wil men dan ook aansluiten bij bestaande organisaties die de TT gedachte al in praktijk brengen.

Irma Lamers

Lamers en Engbersen zijn heel enthousiast over alle mogelijkheden! Lamers ziet vanuit haar vrijwilligers-werk in allochtone gezinnen (Contour) dat mensen graag een bijdrage willen leveren, en ervaart dat Transition Towns kansen biedt. Verder geeft zij trainingen in communicatie en duurzaamheid. Engbersen heeft vanuit haar vrijwilligerswerk voor ZuinigheidmetStijl enthousiasme voor een minder verkwistende levensstijl, waar iedereen weer meer tijd voor elkaar heeft.

Beiden hebben zich langere tijd verdiept in ecologie en zingeving. Als je je eenmaal gaat verdiepen in peakoil of klimaatverandering, besef je dat er een verandering nodig is.

Om inzicht in de problematiek te vergroten worden 3 films vertoond dit jaar.  De eerste film ‘A crude awakening’ wordt op dinsdag 22 september in het Brabants Natuurmuseum vertoond. De zaal gaat open om 20.00 uur. De film start om 20.15 uur, entree bedraagt €3,-. Na de film is er tijd om na te praten en samen te brainstormen over vervolgplannen!

Mobiele versie afsluiten