Site pictogram Tilburgers.nl

Treinstation Berkel-Enschot van de baan

Het voorstel dat kamerlid Carla Dik-Faber (Christen Unie) indiende bij de Tweede Kamer om uit het budget voor kleine stations € 6,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de bouw van een treinstation in Berkel-Enschot heeft het niet gehaald. VVD, PvdA, PVV en SP hebben dit voorstel landelijk tegengehouden.

Reden voor het indienen van een voorstel was dat uit een onderzoek uit 2013 bleek dat een treinstation in Berkel-Enschot in totaal 1872 reizigers per dag zou opleveren, waarmee het station beter scoort dan veel bestaande stations. Ook zou met de realisatie van dit station de verkeershinder worden verminderd die zal ontstaan bij de reconstructie van de N65.

Uit een overzicht van mogelijke nieuwe treinstations zou Berkel-Enschot pas na 2028 aan de orde zijn.

 

Station Berkel-Enschot (Bke) was een voormalig treinstation aan de spoorlijn Tilburg – Nijmegen en lag tussen de huidige stations Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. Het station van Berkel-Enschot werd geopend op 4 juni 1881 en is gesloten op 15 mei 1938. Het stationsgebouw is in 1970 gesloopt.

De afgelopen jaren is een hernieuwde opening van Berkel-Enschot onderwerp van gesprek geweest. De halte zou Berkel-Enschot beter ontsluiten en enige ontlasting kunnen verzorgen voor de N65 tussen Tilburg-Oost en Den Bosch. In 2010 toonde voormalig minister Eurlings zich voorstander van het station. Enige maanden later werd een motie om binnen drie maanden tot een definitief besluit te komen over de bouw door de Tweede Kamer afgewezen. (Bron: Wikipedia)

Mobiele versie afsluiten