Site pictogram Tilburgers.nl

Tussenheid en de participerende Overheid

Op woensdag 25 februari 2015 werden de plannen van Op woensdag 25 februari 2015 werden de plannen van Tussenheid Brabant aangeboden aan de Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Deze overhandiging in de vorm van een boekwerk vond plaats in de Bleyemakerij de Boemel 76 tijdens een bijeenkomst van Tussenheid door Hans van der Zwan.

Tussenheid Brabant, een initiatief van een groep deskundigen die allerlei initiatieven ondersteunen, is een coöperatief netwerk van Tussenadviseurs. Het doel van Tussenheid is aan de ene kant om de overheid en andere gevestigde instellingen dichter bij de burgers en burgerinitiatieven te brengen en aan de andere kant, burgers met ideeën op ruimtelijk, maatschappelijk en/of economisch gebied de juiste weg naar de overheid en die instellingen te wijzen. Tussenheid wil zichzelf én Brabantse initiatiefnemers gaan ondersteunen en inspireren om, op verduurzamende wijze, initiatieven tot stand te brengen en waarde te creëren met de in Brabant aanwezige kennis en ervaring op ruimtelijk, economisch en maatschappelijk terrein.

“Tussenheid werkt als een loods die het schip naar de juiste kade in de haven leidt, zonder het gevaar om op een zandbank vast te lopen.” aldus Ruud Douw, secretaris van stichting Social Energy, welke als pilot-project van Tussenheid bij de overhandiging aanwezig was.

Steeds meer burgers, instellingen en bedrijven komen met initiatieven en ideeën om vraagstukken in hun eigen omgeving aan te pakken. Het aantal verduurzamende initiatieven groeit, maar van de kracht van deze ‘beweging van onderop’ wordt nog te weinig gebruik gemaakt door de overheid. Initiatieven lopen vaak vast op verkokerde regelgeving, of gebrek aan financiering en ondersteuning. Dat leidt tot teleurstelling bij de initiatiefnemers. De overheid en andere instellingen zien gelukkig steeds vaker de noodzaak om de verkokering te doorbreken, en om haar manier van werken te veranderen.

Tussenheid als verbinder Van overheid en burgers

De overheid heeft zijn langste tijd gehad als OVERheid. De overheid die werkt alsof zij boven de maatschappij staat, mist een belangrijke gevoeligheid voor wat zich in de samenleving afspeelt. Burgers organiseren tegenwoordig steeds meer zelf, los van de overheid, of samen met de overheid. Burgers, maatschappelijke organisaties en overheden zijn steeds vaker partners van elkaar geworden en werken samen op basis van gelijkwaardigheid.

Tussenheid is de benaming van een beweging van deskundigen die midden in de samenleving staat. Tussenheid zorgt voor de verbinding tussen initiatieven en overheid en instellingen; maakt tegelijkertijd ook deel uit van het netwerk van maatschappelijke organisaties. Immers, deelnemers aan Tussenheid werken zelf ook bij overheden, instellingen en bedrijven.

In de troonrede van 2013 zei Koning Willem-Alexander dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. “Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel.” In zo’n verandering van de samenleving past een nieuwe beweging als Tussenheid.

In de participatiesamenleving komt de vraag steeds scherper op tafel te liggen of de Overheid nog wel de maatschappelijke dienstverlening zelf moet ontwikkelen en realiseren. Hoeveel kennis, financiële middelen en capaciteit heeft de overheid eigenlijk nog beschikbaar in vergelijking tot wat de samenleving te bieden heeft? Met name in het sociale domein wordt het antwoord steeds duidelijker: In de rol van ontwikkelaar van innovatieve dienstverlening ontbeert de overheid de kennis, de creativiteit en het vermogen om werkelijk nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen die passend zijn voor onze netwerksamenleving. Innovatieve vormen van dienstverlening zoals bijvoorbeeld Buurtzorg zijn eerder ondanks, dan dankzij de inzet van de overheid ontstaan.

Laten we daarom vanaf nu, uit respect voor de nieuwe maatschappelijke verhoudingen en de beschikbare energie en creativiteit van de samenleving, voortaan spreken over Overheid en Tussenheid! Veranderingen beginnen altijd met nieuwe ‘frames’ en een nieuwe manier van denken.

(Bron: blog, Van Overheid naar Tussenheid)

Mobiele versie afsluiten