Site pictogram Tilburgers.nl

Twee miljoen extra voor armoedebestrijding in 2018 en 2019

Per 1 januari 2017 heeft de gemeente Tilburg een extra budget van het rijk ontvangen voor armoedebestrijding onder kinderen, de zogenoemde Klijnsmamiddelen. In september werd al een besluit genomen over de besteding van de extra middelen voor 2017, waarmee in de tweede helft van dit jaar extra ondersteuning voor minimakinderen mogelijk werd.

Voor 2018 en 2019 wil de gemeente, ruim een miljoen euro per jaar, inzetten als een extra budget bovenop de bestaande voorzieningen. Hiervoor heeft het College van B&W afgelopen week een raadsvoorstel ‘Armoede offensief kinderen bestedingsplan 2018 & 2017 opgesteld wat maandag 4 december 2017 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Belangrijke uitgangspunten van dit raadsbesluit zijn dat de middelen aan de kinderen ten goede moeten komen en dat de gemeente voor wensen en ideeën de stad en de kinderen zou betrekken.

Hiervoor hebben er in de periode juli tot en met september 2017 zes bijeenkomsten plaatsgevonden waarvan twee grote bijeenkomsten met professionals, intermediairs en raadsleden en vier kleinschalige bijeenkomsten met kinderen. De hier opgehaalde tips, wensen en ideeën hebben vervolgens geresulteerd in het bestedingsplan 2018-2019.

Het voorstel bevat, als extra plus op de bestaande voorzieningen, vergoedingen voor zaken als: sportkleding; materialen voor sport, kunst of cultuur, zwemlessen, uitstapjes en vakanties in Nederland. En vouchers voor nieuwe kleding, schoolbenodigdheden of schoolkosten in het onderwijs. Stichting Leergeld is voor de meeste maatregelen de uitvoerende partij die ervoor zorgt dat de vergoedingen op de juiste plaats terecht komen. Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad voor dit doel ook al een reserve in: het Gelijke Kansenfonds Kinderen.

Wethouder Hans Kokke: “Met dit voorstel willen we alle kinderen gelijke kansen bieden. Financiële obstakels die verhinderen dat kinderen mee kunnen doen, die nemen we weg.”

Mobiele versie afsluiten