Site pictogram Tilburgers.nl

Twee Van Gogh monumenten in Tilburg

Tilburg is nu twee officiële Van Gogh Monumenten rijker. Dat heeft de Provincie Noord Brabant bekend gemaakt. Samen met de Stichting van Gogh tekende de provincie een convenant waarbij de locaties een bijzondere status krijgen.

In Tilburg is Vincents Tekenlokaal in het paleis-raadhuis aangewezen als een officieel Van Gogh Monument. In de ruimte in het ‘paleis’ zat vroeger de hbs waar de beroemde schilder naar school ging.

Daarnaast staat ook zijn kosthuis op het Sint Annaplein op de lijst.

In totaal krijgt Brabant 39 Van Gogh Monumenten. 9 gemeenten, 3 erfgoedorganisaties, de provincie Noord-Brabant en de Stichting Van Gogh Brabant onderschrijven de bijzondere status van deze locaties. Het verhaal van Vincent van Gogh is in Brabant nog op verschillende plekken aanwezig. Voor veel Van Goghliefhebbers over de hele wereld vormt dit verhaal een bron van inspiratie. Niet alleen voor zijn schilderijen is er veel belangstelling. Ook de plekken waar Vincent van Gogh heeft gewerkt en gewoond, trekken meer en meer bezoekers. Door de ondertekening van de overeenkomst willen de betrokken gemeenten deze locaties veilig stellen voor toekomstige generaties.

Van Gogh’s woonadres aan Sint Annaplein tijdens zijn studie

Het Noordbrabants Museum en het Gogh Museum waren betrokken bij selectie van de monumenten. Een groep experts heeft criteria opgesteld waaraan de locaties moeten voldoen.

Eind 19e eeuw ging de toen 13-jarige Vincent Van Gogh naar de hbs in Tilburg. In het paleis-raadhuis is nu Vincents Tekenlokaal ingericht. Kinderen worden hier gestimuleerd om te tekenen, net zoals Vincent destijds. Aan de gevel van het pand Sint Annaplein 18-19 is nog een verwijzing te vinden naar het kosthuis waar de jonge Vincent verbleef. Ook op het plein zelf zijn allerlei verwijzingen naar de schilder te vinden.

Mobiele versie afsluiten