Site pictogram Tilburgers.nl

Tweede boscafé in de Heyhoef

kaart werken voor maart 2016Op zondag 21 februari 2016 wordt om 15:00 uur het tweede Tilburgse boscafé gehouden in de Heyhoef gelegen aan de Kerkenbosplaats 1 in de wijk Reeshof te Tilburg.

De gemeente Tilburg heeft het beheer en onderhoud van de Tilburgse bossen tot eind 2018 aanbesteed bij firma Weijtmans uit Udenhout. Het gaat om 26 bosgebieden, met in totaal zo’n 600 hectare bossen. Het werk is aan deze aannemer gegund omdat hun plan het beste aansluit bij de criteria en ambities van de gemeente Tilburg. Betrokkenheid en inbreng van de bewoners van Tilburg bij het bosbeheer is erg belangrijk, daarom organiseert Weijtmans gedurende de beheerperiode een aantal boscafé’s over het duurzaam in stand houden en verder doen ontwikkelen van de Tilburgse bossen.

Mario-Jacobs-2015-06-01_17-16-40Op 8 november 2015 werd het eerste boscafé gehouden in de Auberge du Bonheur. Boomrooierij Weijtmans stelde zich voor aan het publiek. Wethouder Mario Jacobs gaf de aftrap voor een serie van boscafés waarmee de aannemer het publiek wil bereiken. Sinds het vorige boscafé heeft het publiek de bosbeheerder nog niet horen zagen in het bos. Aannemer en opdrachtgever hebben de tijd genomen om de zaken af te stemmen. Deze ‘winter’, nog voor het broedseizoen begint zal de aannemer enkele boswerken uitvoeren. De gebieden waarin gewerkt zal worden liggen verspreid over de gemeente. Deze werken worden gepresenteerd tijdens het boscafé en zijn ook te zien op www.tilburgsbos.nl.

Tijdens het voorjaar en de zomer worden de boswerken voor winter 2016 – 2017 voorbereid. Inbreng van bewoners is welkom. Het is de gemeente en de aannemer er veel aan gelegen om dit jaar enkele participatieprojecten in het bosbeheer te kunnen beginnen. Projecten waarbij buurtbewoners (ouders en kinderen) actief deel kunnen nemen aan het bosbeheer van een naburig bosgebied. Dergelijke projecten leveren altijd een band op met het gebied en met de mensen waarmee samen iets aangepakt wordt. Ideeën van bewoners zijn welkom. Deze kunnen ingebracht worden bij het bos café en ook via het mailadres: bosbeheertilburg@weijtmans.nl

Mobiele versie afsluiten