Site pictogram Tilburgers.nl

Uitkering aanvragen onder huidige Wajong regeling kan nog tot 10 september

Jongeren met een arbeidshandicap die voor 1 januari 2015 18 jaar worden, kunnen nog in aanmerking komen voor de huidige Wajong (de bestaande 3 regelingen bij het UWV). De aanvraag moet uiterlijk 10 september 2014 bij het UWV zijn.

Dit geldt voor alle jongeren met een handicap die mogelijkheden hebben om aan het werk te gaan. Het maakt niet uit of de jongere op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar oud is, of nog op school zit.

Wajong-CartoonMet de komst van de Participatiewet veranderen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Wajong-uitkering. Vanaf 1 januari 2015 wordt de Wajong-uitkering alleen toegekend wanneer een jongere volledig arbeidsongeschikt is. Iedereen die mogelijkheden heeft om te werken, komt niet in aanmerking voor de Wajong. Aanvragen die na 10 september binnenkomen worden in behandeling genomen volgens de regels van de Participatiewet. Dat betekent dat het UWV iedereen die gedeeltelijk kan werken, zal doorverwijzen naar de gemeente. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een bijstandsuitkering of een studietoelage als de jongere nog studeert.

Iedereen die op 31 december 2014 een Wajong-uitkering heeft, houdt hier recht op. Huidige Wajongers gaan niet over naar de Participatiewet. Zij worden wel herkeurd. Kan de betreffende Wajonger werken, dan wordt de uitkering verlaagd van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Deze lagere uitkering gaat in op 1 januari 2018.

Bezoek de website van het UWV voor meer informatie en aanvragen Wajong.

Het in dit nieuwsbericht genoemde collegebesluit is een ontwerpbesluit. Dit besluit wordt voorgelegd aan de raad/raadscommissie Sociale Stijging op 8 september 2014.

Mobiele versie afsluiten