Site pictogram Tilburgers.nl

Univers wint de Gouden Luis in de Pels 2009

RiesAgterberg FritsvanOostrom
Hoofdredacteur Ries Agterberg en juryvoorzitter Frits van Oostrom

Het weekblad van de Universiteit van Tilburg Univers is de winnaar van de Gouden Luis in de Pels 2009, de prijs voor het beste journalistieke medium over het Nederlandse hoger onderwijs. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 18 november ontving de redactie van Univers een trofee uit handen van juryvoorzitter Frits van Oostrom.

De prijs, een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, is toegekend door een onafhankelijke jury bestaande uit Frits van Oostrom (voormalig president KNAW en universiteitshoogleraar UU), Doekle Terpstra (voorzitter HBO-raad), Frank van Vree (hoogleraar Journalistiek en cultuur UvA) en Gerard Oosterwijk (voorzitter LSVb). De jury oordeelde dat Univers een goed geschreven, breed georiënteerd en kritisch blad is, met veel mooie artikelen gebaseerd op eigen onderzoek. De focus van het blad ligt op de driehoek wetenschap, cultuur en samenleving en studentenleven. Daarmee is het blad ook voor medewerkers interessant. Univers komt op vrijwel alle punten tegemoet aan de criteria die aan de prijs ten grondslag liggen, behalve op het punt van de vormgeving. Om die reden roept de jury het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg op zijn blad de middelen te geven voor een facelift – om het blad het uiterlijk te geven wat het verdient. In de woorden van Van Oostrom: ‘Deze luis verdient een warmere pels’.  Bron en Jury rapport.

Mobiele versie afsluiten