Site pictogram Tilburgers.nl

Universiteit vierde haar 90e verjaardag samen met kinderen

Tilburg University is jarig. Deze 90e verjaardag (18e lustrum) werd op vrijdag 17 november 2017 gevierd samen met 200 kinderen uit groep 7 van de basisschool.

Deze 200 kinderen zijn onder leiding van een optoch

t van hoogleraren van de Tilburg University met een speciale trein van station Tilburg Universiteit naar Tilburg CS gebracht. In de speciale lustrumtrein van de NS speelden de kinderen een petje-op-petje-af quiz met afstudeerbaretten.

Na deze treinrit volgden de leerlingen mini-colleges op verschillende plekken in de stad, zoals de bibliotheek, het Natuurmuseum en het stadsarchief. Op het politiebureau vertelde hoogleraar Herbert Harmsen over de rol van data bij politiewerk in het mini-college ‘boeven vangen met getallen’. Wijkagent Patrick Oomen nam de kinderen daarna mee voor een rondleiding en beantwoordde alle vragen. In de raadzaal legde hoogleraar Marc Vermeulen uit hoe gemeenteraden een eerlijke afweging kunnen maken en in de Urselinenkapel

 gaf universitair docent Frank Bosman college over religie en gaming.

Met deze ‘Tilburg University on tour’ wil de universiteit laten zien dat het meer is dan een instituut voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Sinds de oprichting maakt de Tilburg University zich sterk voor het creëren van sociaal-maatschappelijke impact.

In 1927 opende de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool, met vijf hoogleraren (mgr. prof. dr. Thomas Goossens, mgr. prof. dr. Martinus Cobbenhagen, prof. Emilius Gimbrère, prof. dr. Henricus Kaag en prof. dr. F. Weve) en acht lectoren, haar poorten voor 28 economiestudenten.

Priester-wetenschapper Martinus Cobbenhagen was een van de grondleggers. Van 1929 tot 1954 was Cobbenhagen hoogleraar algemene leer en geschiedenis van de economie. Als eerste in Nederland draagt Cobbenhagen de opvatting uit dat economie en ethiek bij elkaar horen. Deze visie is vastgelegd in een aantal essays, onder de titel “De visie van de grondlegger op de Tilburgse universiteit(Download in het Nederlands en het Engels). Deze visie geldt nog steeds als een van de fundamenten van de identiteit van de universiteit.

In 1936 werd de naam gewijzigd in Katholieke Economische Hogeschool.

In 1963 krijgt de onderwijsinstelling een nieuwe naam: Katholieke Hogeschool Tilburg, vanwege de oprichting van faculteiten voor Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. In 1971 kwam er een subfaculteit Psychologie, in 1979 een faculteit Wijsbegeerte en in 1981 een faculteit Letteren.

Van februari tot mei 1969 werd de naam officieus omgedoopt tot Karl Marx Universiteit. Op 28 april 1969 werd de toenmalige Katholieke Hogeschool bezet door studenten die zeggenschap wensten in het onderwijs én in het bestuur van de universiteit. Die bezetting duurde tot en met 6 mei en was de eerste in universitair Nederland. Al enige maanden voor de bezetting hadden studenten de naam “Karl Marx Universiteit” boven de ingang aangebracht. In 2009 publiceerde Jasper Mikkers een roman over deze episode.

In 1986 kreeg de hogeschool de status van universiteit en werd het de Katholieke Universiteit Brabant (KUB). Sinds 2002 werd de naam Universiteit van Tilburg gevoerd (UvT, Tilburg University). In 2010 besloot het College van Bestuur van de universiteit de internationale naam Tilburg University als officiële naam door te voeren.

Bronnen: Tilburg University (en persbericht) | Tilburg Wiki | Wikipedia |

Mobiele versie afsluiten