Site pictogram Tilburgers.nl

UWV verwacht meer ontslagaanvragen door invoering Wet Werk en Zekerheid

Het UWV verwacht dat er pas in 2015 een einde komt aan de groei van de werkloosheid. De hervorming van het ontslagrecht als onderdeel van de Wet werk en zekerheid zal het percentage door UWV af te handelen ontslagaanvragen in 2015 echter doen stijgen. Dit komt naar voren in het kersverse UWV Kennisverslag 2014-2. (hier te downloaden)

De werkgelegenheid reageert met enige vertraging op het ingetreden lichte economische herstel. Het CPB verwacht pas volgend jaar een geringe toename van de werkgelegenheid (0,3 procent). Die toename komt geheel op het conto van de marktsector waar de werkgelegenheid in 2015 naar verwachting met 0,8 procent zal groeien. De werkgelegenheid in het openbaar bestuur en de zorgsector neem volgend jaar waarschijnlijk af met respectievelijk 2,6 en 1 procent.

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz), die met ingang van 2015 wordt ingevoerd, verandert het ontslagrecht. Nu kan bij een ontslagaanvraag nog gekozen worden tussen de route naar de kantonrechter of naar het UWV. Met de Wwz gaat het UWV alle ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid afhandelen; alle ontslagaanvragen wegens persoonlijke redenen gaan dan via de kantonrechter lopen.

Ook de ontslagaanvragen voor werknemers in de publieke sector (ambtenaren) komen bij het UWV terecht. Per saldo verwacht het UWV ongeveer 15 procent meer ontslagaanvragen dan op grond van het huidige ontslagrecht. Of het werkelijke aantal ontslagaanvragen in 2015 ook hoger wordt, hangt af van de ontwikkeling van de economie en wettelijke veranderingen ten aanzien van de zorgsector; anticipatie hierop door zorgwerkgevers zou wel eens voor een oplopend aantal ontslagaanvragen vanuit de zorgsector kunnen leiden.

Voor dit jaar verwacht het UWV 18.000 nieuwe Wajongers. Daarbij is rekening gehouden met extra instroom vanwege de invoering van de Participatiewet die jonggehandicapten met arbeidsvermogen vanaf 2015 geen recht meer geeft op een Wajong-uitkering. Naar verwachting zullen sommige jongeren met een beperking eerder een uitkering aanvragen, zodat zij nog onder de oude regeling vallen.

Onder de nieuwe wet zijn jonggehandicapten aangewezen op de gemeenten voor begeleiding naar werk en de bijstand. Omdat een bijstandsuitkering lager is dan een Wajong-uitkering en veel potentiële Wajongers niet aan de bijstandscriteria voldoen, is het aanvragen van een Wajong-uitkering in dit jaar een gunstiger alternatief.

Bron: HR Praktijk

Mobiele versie afsluiten