Site pictogram Tilburgers.nl

Van Verzorgingsstaat naar Participatiemaatschappij

Controversieel verklaarde Wet Werken naar Vermogen

Dit is de laatste tijd een veel gehoorde spreuk in de huidige politiek welke aangeeft dat het in de toekomst op vele terreinen anders zal moeten in Nederland.

Ook de gemeente Tilburg onder leiding van Wethouder Sociale Zaken Auke Blaauwbroek is met deze transitie aan de slag en presenteerde afgelopen week een nieuw model Ondersteuning arbeidsmarkt. Uitgangspunten hiervoor zijn: de Wet werk en bijstand (WWB) moet en kan beter. Veel cliënten komen nu gedesillusioneerd uit de werkervaringsplaatsen, aan de onderkant van de onderkant wordt flink geïnvesteerd en kost wat kost gepoogd deze mensen aan het werk te helpen. Dit werkt in de huidige vorm niet en er is een grote vraag naar maatwerk. Ook het huidige politiek klimaat vraagt om verandering. Er was een Wet werken naar vermogen, minder budget voor participatie, veranderingen UWV Werkplein, decentralisatie AWBZ en jeugdzorg.

Kortom er het komt er op neer dat er minder geld is en dat er een groter beroep wordt gedaan op het zelf oplossend vermogen van de samenleving om te zorgen dat mensen gaan/blijven meedoen aan de samenleving. Hierin wordt ook gekeken welke verantwoordelijkheid de werkgevers kunnen nemen zo als dit al eerder is gedaan via het werkgeversakkoord.

Het komt er in de toekomst op neer dat de gemeente Tilburg niet alleen meer massa wil maar ook ruimte krijgt om deals te maken met de werkgevers. “We willen zoveel mogelijk mensen naar de betaalde arbeidsmarkt leiden, Minder beleid met klassieke re-integratieprojecten, maar meer maatwerk”. Ook is het niet de bedoeling om een nieuwe soort ID-banen regeling op te tuigen volgens Auke Blaauwbroek. “Wel zullen we meer samen gaan werken met ondernemers, maatschappelijke organisaties en klantenraden.”

In financiële zin is dit een fikse opgave omdat het budget 28 miljoen in 2011 wordt verlaagd naar 13 miljoen in 2014.
Het voorstel is om dit schaarse budget te gebruiken voor cliënten die op korte termijn wel kunnen worden ingezet op de arbeidsmarkt, maar hiervoor wat ondersteuning nodig hebben.

Geen inzet bij mensen die kansrijk zijn en het in principe zelf kunnen.
Geen geld voor sociale activering: deze projecten leiden niet tot arbeidsinzet.
Wel zullen we alternatieve financiering zoeken, we laten deze mensen niet vallen, Voor een deel van deze laatste doelgroep is vrijwilligerswerk passend en is betaald werk echt een brug te ver.

Inzet van de gemeente Tilburg is een poort te creëren waarin minder mensen afhankelijk worden van een uitkering door ze de juiste begeleiding te gaan geven naar betaald werk.

Het voornemen en vervolg: Inrichten poort in juli 2013, ICT en proces Januari 2014, start werkwijze januari 2015

Mobiele versie afsluiten