Site pictogram Tilburgers.nl

Vanaf 1 januari 2021 hoort Biezenmortel bij Tilburg

Woensdag 10 oktober 2018 om 10.30 uur is in het gemeentehuis van buurgemeente Haaren het ontwerp gepresenteerd voor de aangekondigde herindeling. De gemeente Haaren – met de vier dorpen Haaren, Esch, Biezenmortel en Helvoirt – heeft besloten om de gemeente op te heffen. De vier buurgemeenten: Tilburg, Vught, Boxtel en Oisterwijk zijn bereid gevonden om elke een dorp op te nemen in hun gemeente.

Bij eerdere berichtgeving over deze herindeling lag nog de vraag open of er nieuwe, vervroegde verkiezingen nodig zouden zijn, of dat een eenvoudigere grenscorrectie zou volstaan. Het geldende criterium hiervoor is, dat het te verwachten inwoneraantal van geen van de betrokken gemeenten met 10% of meer zal vermeerderen of verminderen.

Voor Vught, Boxtel en Oisterwijk was dat al duidelijk: deze gemeenten hebben in november 2020 vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. Voor Tilburg en Biezenmortel was het iets spannender. In de jaren tot en met 2018 woont net iets meer dan 10% van de Haarenaren in Biezenmortel, maar voor de komende jaren is de verwachting dat dit nipt minder dan 10% zal zijn.

Verwachte bevolkingsaantal van Biezenmortel als percentage van de gemeente Haaren.
Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gemeente Haaren 13.570 13.912 14.106 14.298 14.493 14.688
Biezenmortel (dorp) 1.395 1.407 1.419 1.425 1.430 1.435
10,28% 10,11% 10,06% 9,97% 9,87% 9,77%

Daarom zullen er in Tilburg (en Biezenmortel) geen vervroegde verkiezingen worden gehouden, maar kan gewoon de reguliere gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 worden aangehouden.

Tot 1997 maakte Biezenmortel deel uit van de gemeente Udenhout. Na de gemeentelijke herindeling van de jaren negentig vormde het samen met de dorpen Haaren, Helvoirt en Esch de gemeente Haaren. De sterke band met Udenhout, dat aansluiting vond bij Tilburg, bleef bestaan. Het is de wens van Biezenmortelnaren dat deze band weer geheel wordt hersteld. Gemeente Tilburg respecteert die wens.

Het volledige proces met achtergronden en onderbouwing is te lezen in het vandaag gepubliceerde Herindelingsplan Haaren.

Mobiele versie afsluiten