Site pictogram Tilburgers.nl

Veel online hulp bij ContourdeTwern en R-Newt

De sluiting van de buurthuizen, wijkcentra en andere vaste ontmoetingsplekken vanwege het coronavirus, vraagt een nieuwe aanpak bij ContourdeTwern en R-Newt. Het sociaal werk en het jongerenwerk hebben de afgelopen dagen nieuwe diensten ontwikkeld. Daarbij ligt de nadruk op presentie op afstand, op het voorkomen van dreigend isolement van ouderen en kwetsbare personen, op het bieden van afleiding en perspectief voor jeugd en jongeren, en op het aanbrengen van structuur in het vrijwilligersaanbod dat van alle kanten loskomt.

Het AdviesPunt is het centrale meldpunt voor onder andere hulp en verwijzing voor inwoners, vrijwilligers, professionals en andere organisaties. Het AdviesPunt is de afgelopen dagen versterkt en ingericht op alle vragen die de coronacrisis kan oproepen.  Er is aandacht voor alle zestien werkgebieden van ContourdeTwern, maar in meerdere gemeenten is daarnaast een eigen lokaal nummer actief, om de lijnen waar mogelijk kort te houden.

In alle werkgebieden zijn medewerkers actief met het benaderen (via telefoon, Whatsapp, mail of beeld-bellen) van inwoners die bij ContourdeTwern bekend zijn. Bijvoorbeeld mensen die normaal op de wekelijkse inloop komen, die aan activiteiten deelnemen, gebruik maken van de Opstapbus of bij de organisatie bekende mantelzorgers.

Zo worden er contactmomenten gemaakt en kunnen mensen even hun zorgen kwijt of gewoon een praatje maken. Maar iedereen is ook alert op signalen of er zorg, ondersteuning of gewoon even een praktische behoefte is aan een boodschap. Als dat zo is, dan wordt dat meteen aangeboden

Present op straten en pleinen

MFA Symfonie

Jongerenwerkers van R-Newt  zijn nu ook op straten en pleinen. Want er zijn veel rondhangende jongeren. Soms onvoldoende bewust van de gezondheidsrisico’s of van welk gevoel dit ‘rondhangen’ oproept bij andere mensen. Soms ook verveeld of baldadig.

Floor van Berkel, manager van R-Newt en R-Newt kids: “We proberen de fysieke afstand in acht te nemen, maar knopen contact aan en proberen het in goede banen te leiden.”

“Ook bieden we onze activiteiten nu nog meer dan anders online aan. Bijvoorbeeld bij eenzame jongeren en meidengroepen. Maar ook digitale begeleiding bij huiswerk, juist nu! We ontmoeten jongeren online op Instagram, in Whatsapp of in gamechats en houden zo een vinger aan de pols. We dagen ze uit om hun talent te laten zien op online podia, we werken aan een radioshow en aan vlogs van jongeren die het straatbeeld van vandaag laten zien.”

“We leggen daarin zoveel mogelijk neer bij de jongeren zelf! Via maatschappelijke diensttijd brengen we jongeren ook digitaal in contact met ouderen en kwetsbare inwoners; om een praatje te maken, op afstand hulp te bieden (bijvoorbeeld over hoe je een videocall opzet met vrienden of familie), maar ook om duurzame verbindingen te leggen. En uiteraard ontbreken de tips & tricks niet over hoe te surviven in deze coronaweken.”

Gon Mevis

Gon Mevis, bestuurder/directeur van ContourdeTwern houdt een vinger aan de pols: “We hebben intensief contact met bijvoorbeeld de GGD en Thebe, om te kijken of we voor hun cliënten iets kunnen betekenen waar ze zelf gezien de enorme druk op de zorg niet aan toekomen. Maar ook met kleinere partners bouwen we actief aan ondersteuningsnetwerken voor kwetsbare inwoners en ouderen. Zoals in Oisterwijk met de werkgroep Samen ouder worden en in Heusden met Stichting Ontmoeten. Ook hier blijven we trouw aan ons motto ‘Nooit alleen’.”

Bijspringen als er dringende behoefte is. Vanzelfsprekende zaken vallen opeens weg met de oproep tot sociale onthouding. Dat raakt vooral kwetsbare groepen en ouderen, en mensen met een beperkt sociaal netwerk.  Mevis: “Daarom blijven we inzetten op present zijn op afstand. En we springen bij wanneer we merken dat er ergens een dringende behoefte is. Zo verzorgen we boodschappen voor wie dit nodig heeft. Soms is het voldoende contact te leggen met de brengservice van de supermarkt.”

“Soms is meer nodig en werven we een vrijwillige chauffeur of maakt een van de medewerkers een ritje. Het gaat om alledaagse boodschappen en medicijnen. De vaste vervoersservice van Automaatje wordt voor specifieke verzoeken in stand gehouden. Vooraf wordt wel goed navraag gedaan hoe noodzakelijk de rit is en of de persoon goed gezond is.”

Gon Mevis:  “We werken instructies uit voor veilig betaalverkeer. Er wordt nu al op verschillende plekken door onverlaten misbruik gemaakt van de situatie door geld of pasjes af te troggelen, dus waakzaamheid is geboden. We roepen gemeenten op zelf een waarschuwing te doen uitgaan. En we zorgen ervoor dat onze vrijwilligers goed geïnstrueerd worden en zich legitimeren.”

Cruciale diensten laten doorlopen.

Gon Mevis: “Gelukkig zijn we lang niet de enige initiatiefnemer. Heel veel mensen, in buurt en wijk, en ook bestaande organisaties, zoals de Voedselbank, bouwen hun dienstverlening om in verband met de coronacrisis. Waar nodig overleggen we met deze initiatiefnemers en kijken we waar we kunnen ondersteunen. We gaan dit zeker niet allemaal zelf regisseren. Wel kan het handig zijn om die initiatieven bij ons AdviesPunt te melden. Dan kunnen we mensen met vragen ook doorverwijzen naar dat aanbod in de stad. Daarnaast hebben we aanbod opgezet om kinderdagverblijven en scholen in basis- en voortgezet onderwijs te ondersteunen waar nodig. Als scholen of kindcentra daar de komende dagen behoefte aan hebben, dan staan veel kinder- en jongerenwerkers van R-Newt en R-Newt kids klaar om op een verantwoorde manier mee invulling te geven aan opvang en educatie. Daarmee dragen we meteen een steentje bij aan het aan het werk houden van mensen in cruciale beroepen, waar onze medewerkers zelf inmiddels ook onder vallen.”

Er is wat bezorgdheid over de leefbaarheid in buurten en wijken. Als mensen lang binnen zitten, kunnen spanningen in huis of tussen buren oplopen.

Gon Mevis:  “We gaan tips verspreiden om de stress hanteerbaar te houden. Buurtbemiddeling is alert, en kan waar nodig natuurlijk ingezet worden, al krijgt dat nu een digitale vorm. Iedereen moet wennen aan de bizarre nieuwe werkelijkheid. Mensen werken vanuit huis, ouders worden opeens ook nog eens leerkracht. Via onze sociale media delen we tips en inspiratie om deze tijd samen goed door te komen. Samen moeten we het kunnen redden.”

Ook de ongerustheid over de belastbaarheid van mantelzorgers neemt toe.

Gon Mevis: “De druk op mantelzorgers loopt in deze tijd verder op. Thuiszorg kan steeds minder doen, dagbesteding valt weg. En veel mantelzorgers zijn zelf ook oud of kwetsbaar of juist heel jong. Daarop bereiden we een specifieke aanpak voor, die een dezer dagen uitgerold wordt. Daarnaast zetten we versneld in op de uitrol van 20 Compaan-tablets. De bedoeling van deze tablets is om ouderen duurzaam verbonden te houden met de samenleving, maar nu zeker ook om isolement te voorkomen en snel met hun geliefden, maar ook met ons te kunnen schakelen.”

Via de website, social media en persberichten brengt ContourdeTwern regelmatig updates uit over het werk dat ze doet, waar ze te vinden is en voor welk type vragen. Gon Mevis: “We vragen mensen waar mogelijk een beroep te doen op het eigen netwerk, en elkaar een beetje in de gaten te houden en te helpen. En loopt iemand toch tegen vragen of problemen aan, bel dan het AdviesPunt. Want niemand hoeft er alleen voor te staan.”

AdviesPunt telefonisch en per mail bereikbaar.
(013) 549 86 46
adviespunt@contourdetwern.nl

Mobiele versie afsluiten