Site pictogram Tilburgers.nl

Veel open vragen over verhuurbeleid in de Spoorzone

Sinds eind juli 2017 hebben de meeste wethouders van Tilburg vakantie en worden er geen collegevergaderingen gehouden. En hoewel het zomerreces officieel de vakantie van de gemeenteraad heet te zijn, hebben veel raadsleden in Tilburg allerminst op hun handen gezeten. In de afgelopen maand hebben zij maar liefst 15 keer schriftelijke vragen gesteld  aan het College over allerlei onderwerpen.

De laatste serie vragen van raadslid Hans Smolders (LST) (op het moment van schrijven) gaat over het verhuurbeleid van Smederij Spoorzone BV (voorheen: Mundial Productions) in de Spoorzone. Het zijn er een heleboel, maar deze bestrijken dan ook de situatie en gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar.

De vragen waarin het College na zijn vakantie de tanden in mag zetten:

In eerste instantie was Walas belast met de coördinatie en het gebouwenbeheer van een en ander. Later is vanuit de vele Mundial BV’s weer De Smederij naar voren geschoven.

In plaats van gebouwenbeheer is dit verworden tot exploitatie en ingebruikname van diverse gebouwen rondom gebouw 84 door De Smederij zelf.

Naast de Danshal (de club) is de foyer erbij getrokken. Er is een café aan gekoppeld waar voorheen een privé brouwerij in zat. In een andere hoek van gebouw 82 is deze brouwerij weer groots opgetrokken tot de zogenoemde ‘LOC Brewery’, wat voorheen werd gehuurd door Connex. Het naastgelegen kantorengebouw van Henk Meijers is in gebruik genomen. Peto Cadmus moest zijn studio verlaten in ruil voor het plaatsen van biertanks.

Dit alles riekt naar landjepik voor het eigen gewin en niet naar onafhankelijk gebouwenbeheer.

Mundial/De Smederij laat de afgelopen jaren een spoor van conflicten en verstoorde verhoudingen na in de Spoorzone. Vele kleine ondernemers zijn in de beginperiode gedwongen te vertrekken. Dit mede vanwege dubbele petten als gebouwenbeheerder en het optreden als commercieel exploitant.

Mobiele versie afsluiten