Site pictogram Tilburgers.nl

Verbouwing Stadhuis – insprekers aan het woord – een nieuwe variant dient zich aan

april-paleisring-cityring-willemsplein-stadhuisMaandagavond 7 september zou de commissie Vestigingsklimaat in debat gaan over de verbouwing van het Stadhuis, Stadskantoor 1. Maar zover kwam het niet, want maar liefst 15 mensen hadden zich aangemeld als inspreker. Hoewel in de regel elke inspreker vijf minuten krijgt om zijn of haar inbreng te geven, besloot de commissie om deze mensen ruim de tijd te geven, waardoor het te laat werd om nog zelf aan het debat te beginnen. Deze zal daarom plaatsvinden op maandagavond 14 september vanaf 19.00 uur.

Tegenstanders, die volgens een meningspeiling van het Brabants Dagblad een meerderheid van 60% vormen, komen uit alle gelederen en hebben bezwaren die elkaar aanvullen.

2015-09-07 271 V&D Vroom en Dreesman Pieter Vreedeplein Fietsers FietspadAlex Hart, namens vastgoedbelegger Royalton Hill en eigenaar van het pand van V&D, bracht naar voren dat het contract dat de gemeente heeft met Multi Vastgoed, de koper-verhuurder van de winkelplint, boterzacht is, dat de Europese Commissie nog geen uitspraak heeft gedaan over staatssteun en dat het toevoegen van 10.500 vierkante meter winkeloppervlak een verlies is aan kwaliteit van de Binnenstad, waar op dit moment al 10% leeg staat.

05-19-2015 2136Leegstand Binnenstad Pieter VreedepleinDaarbij vertelde hij dat V&D van plan is om 35% van haar huidige pand af te stoten en dat hij het ‘gat’ naast V&D aan het Pieter Vreedeplein gaat bebouwen, mogelijk met winkels, maar ook mogelijk met winkels en woningen er boven. En hij was eerlijk genoeg om toe te geven dat hij voor een deel voor eigen parochie preekt door te zeggen dat hij het liefst de Primark naar het Pieter Vreedeplein ziet komen, waar nu een groot deel van de winkelruimte leeg staat en dat hij graag zou zien dat de gemeente studentenwoningen bouwt op de plek van Stadskantoor 3.

Meerdere insprekers sloten aan op zijn betoog en vinden dat een uitbreiding van het winkelgebied de Binnenstad geen goed zal doen.

meimarkt_kattenrugLuc de Liefde, marktkoopman op de zaterdagmarkt, vertegenwoordigt 150 kooplieden en vertelt dat zijn stichting nog nooit is gekend in of betrokken bij de plannen, terwijl de verbouwing als gevolg zal hebben dat 30 marktkooplieden hun standplaats zullen verliezen, doordat de Kattenrug te smal wordt om als aanloopstraat naar de markt op het Koningsplein te dienen. Hoewel de eerste plannen al van 2009 dateren, hoorden de marktkooplieden pas tijdens de actie van Stichting Stadsbomen, waarbij met witte lijnen de contouren van het nieuwe stadhuis waren aangegeven, via hun klanten over de plannen met het stadhuis. Toen hij vervolgens een afspraak wilde maken met wethouder Erik de Ridder om erover te praten, kreeg hij te horen dat hij pas op 29 september terecht zou kunnen, ruim een week nadat de gemeenteraad haar definitieve besluit zal hebben genomen.

20150828_Stadhuis Winkelplint StadhuisstraatDaarnaast keerden veel insprekers zich tegen het verlies van 43 van de 47 bomen en de bedreiging van in ieder geval één van de twee 170 jaar oude platanen bij het Paleis. Ook het smaller worden van de Kattenrug en de Monumentstraat stuit op bezwaren. Fons van den Hout, gepensioneerd kaasexpert en bewoner van de Kattenrug zegt erg geschrokken te zijn van de witte lijnen die actievoerders op 28 augustus hadden getrokken rond het Stadhuis en waaraan te zien was hoe veel groter Stadskantoor 1 zou worden.

Twee van de 15 insprekers spraken zich uit voor de verbouwing van het Stadhuis en het plan om winkels te bouwen op de begane grond, om daarmee het lang geleden beloofde winkelrondje af te maken. De voorstanders willen graag dat de Stadhuisstraat een winkelstraat wordt, zodat de Emmapassage verbonden wordt met de Oude Markt en het westelijk deel van de Heuvelstraat.

2015-07-10-Luifel Entree-Emmapassage-Stadhuisplein-Katterug-StadhuisEén van hen is Ronald Westerveld, voorzitter van de Ondernemers Federatie Tilburg (OFT). Hierbij zijn bijna alle lokale winkeliersverenigingen aangesloten. De OFT vertegenwoordigt ongeveer 1.200 ondernemers. Ronald Westerveld, die Frans van Aarle heeft opgevolgd als voorzitter van de OFT, bracht naar voren dat Frans van Aarle, nu raadslid, zelf in 2009 een brief heeft ondertekend namens de OFT, waarin hij ervoor pleitte om het winkelrondje door te zetten. Frans van Aarle, die zich hierop had voorbereid en de brief zelf bij zich had, merkte daarbij op dat dit onder voorwaarde was dat de kwaliteit zou verbeteren.

Op een vraag van Hans Smolders beaamde ook Ronald Westerveld dat een ‘half winkelrondje’, waarbij alleen de noordkant van het Stadhuis van winkel zou worden voorzien, op zich voldoende zou zijn.

20150828_Stadhuis Fontein Coenen StadhuisstraatEen week eerder, op maandag 31 augustus heeft BRO, Bureau Ruimtelijke Ordening een presentatie gegeven aan raadsleden en belangstellenden, waarin werd ingegaan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van winkelen.

Naar aanleiding van vragen werd ook toen al duidelijk dat het niet nodig is om de hele begane grond van Stadskantoor 1 van winkels te voorzien om het winkelgebied te versterken, maar dat het voldoende zou zijn om alleen aan de noordzijde van het gebouw, aan de Stadhuisstraat, winkels in te richten. De zijden aan de Katterug, Willemsplein en Heikese kerk zouden dan ongemoeid kunnen worden gelaten. In beide gevallen zullen uiteindelijk het Koningsplein en de Schouwburgpromenade als winkelgebied afvallen.

Door deze nieuwe insteek te kiezen zou een compromis kunnen worden bereikt tussen voor- en tegenstanders, die op dit moment nog lijnrecht tegenover elkaar staan.

20150711_Plataan Platanen Stadhuis Raadhuis Paleisring CityringDe verwachting is dat in ieder geval LST en Frans van Aarle met een voorstel (motie) zullen komen om dit compromis te bereiken. In het voorstel zal het Stadhuis aan de kant van de Stadhuisstraat worden uitgebreid met winkels die multifunctioneel, en daardoor flexibel te gebruiken zijn. Tegelijkertijd kan dan de Stadswinkel op de huidige plek blijven en kan de ingang voor de bezoekers van de Stadswinkel in het winkelrondje aan de Stadhuisstraat komen.

In deze variant wordt het Cultureel Historisch Stadhuis aan de zuid-, oost- en westkant wel gerestaureerd, maar verder gelaten zoals het nu is. Op deze wijze zijn de ruimtelijke kwaliteit en de groene omgeving in het winkelrondje te behouden. Tegelijkertijd sluit dit alternatief ook aan bij de lang gekoesterde wens van het College om een winkelrondje met een ladderstructuur te bereiken.

Mobiele versie afsluiten