Site pictogram Tilburgers.nl

Verdringing van betaald werk door vrijwilligerswerk – SP stelt vragen

TraverseSP-raadslid Fráncy van Iersel heeft namens de Tilburgse fractie van de SP, vragen gesteld aan de wethouder over een geval van verdringing van werk. Het gaat om een vacature voor vrijwilliger bosproject bij SMO (Stichting voor Maatschappelijke Opvang) Traverse. Deze functie werd vervuld door een betaalde medewerker wiens contract niet verlengd werd omdat hij ineens niet meer zou voldoen.

werkloosheidSinds januari 2015 zijn de WMO (waaronder de voormalige AwbZ) en de Jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de gemeenten, maar met veel minder budget dan de Rijksoverheid in het verleden spendeerde. Door deze bezuinigingen is de behoefte aan vrijwilligers bij zorginstellingen steeds groter geworden en worden tegelijkertijd de eisen die aan vrijwilligers worden gesteld, steeds hoger. ‘Vrijwilliger docent Nederlands LeS-lokaal’, ‘Vrijwilliger Assistent begeleider Mini Jobs’ en ‘Vrijwilliger Assistent activiteitenbegeleider Natuur Activiteiten Centrum’ zijn enkele voorbeelden van de huidige vraag.

jeugdwerkloosheidDe situatie bij Traverse staat niet op zichzelf. Ook andere instellingen hebben een grote behoefte aan vrijwilligers voor werk waarvoor nog niet zo lang geleden een salaris werd betaald. Prisma, instelling voor mensen met een psychische beperking, zoekt onder meer vrijwillige klusjesmannen, activiteitenbegeleiders, koks en chauffeurs. En zorgorganisatie Thebe, dat een jaar geleden het nieuws haalde met een massa-ontslag onder thuiszorgmedewerkers, zoekt meerdere vrijwilligers voor diverse zorginstellingen voor (dementerende) ouderen.

jeugdwerkloosheid+578Deze trend staat haaks op de uitvoering van de Participatiewet, waarin mensen met een uitkering weliswaar geacht worden om vrijwilligerswerk te doen, maar wat niet verdringend mag zijn. Vrijwilligerswerk mag niet in de plaats komen van een betaalde baan. Tijdens een informatie-avond van Werk & Inkomen in september, georganiseerd door stichting Social Energy, vertelde een beleidsmedewerker dat Werk & Inkomen wil tegengaan dat mensen vrijwilligerswerk doen wat eigenlijk betaald werk zou moeten zijn. De vrijwilliger wordt hiervoor zeker niet gestraft als dit bij melding blijkt. Wél zullen medewerkers van Werk & Inkomen de werkgever in kwestie kunnen aanspreken en bijvoorbeeld voorstellen om van het vrijwilligerswerk een betaalde baan, of een werkervaringsplaats te maken.

Bron: SP Tilburg

Mobiele versie afsluiten