zondag 21 juli 2024

2 gedachten over “Vergissen

 1. Juiste weergave over Wijkevoort door Hans Rube en met een goede aanvulling van Jan de Hond.
  Maar of die voorstemmers in de Raad hier nog iets mee doen betwijfel ik.

 2. Goed artikel! Het geeft weer eens aan hoe brutaal en meedogenloos projectontwikkelaars, durfinvesteerders, geldschrapers en hoe je ze ook mag noemen, zijn. Als belanghebbende burger en als de overheid namens de belanghebbende burger, sta je in feite machteloos. En de rekening wordt uiteindelijk betaald door de burger.
  Hoe is het mogelijk dat zo’n organisatie de gemeente zodanig klemzet dat de gemeente een forse (geldelijke) inspanning moet doen om zich deze profiteurs van het lijf te houden?
  Kennelijk was de projectontwikkelaar in detail op de hoogte van de gemeentelijke plannen en de procedure. Letterlijk om vijf voor twaalf werden de plannen van de gemeente getorpedeerd.
  Los hiervan is het een illusie om te denken dat Wijkevoort werkgelegenheid voor tienduizenden werkzoekenden (die er niet eens zijn) gaat opleveren.
  De beoogde grote distributiecentra werken steeds meer met robots , geautomatiseerde systemen en ict.
  De bijbehorende werkgelegenheid is zowel kwantitatief als kwalitatief marginaal te noemen.
  Beter zou de gemeente kunnen inzetten op klimaatverbetering c.a., woningbouw en natuurwaarden. Dat Wijkevoort geen natuurwaarden zou hebben bestrijd ik ten stelligste. Ga maar eens wandelen aan weerszijden van de Gilzerbaan. Daar loopt de bovenloop van de oude Donge. Schitterende natuur! In de bermen honderden putters, vinken en trekvogels.
  Dit moest er even uit.
  Tot slot wil ik de gemeente vragen serieus werk te maken van (ruimtelijke) planning op middellange en lange termijn. Dit houdt onder andere in het maken actuele bestemmingsplannen en tijdige herzieningen hiervan. Dit om ongewenste ontwikkelingen zoals bij het Hacas terrein te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *