Site pictogram Tilburgers.nl

Vergissen

Gastbijdrage van Hans Rube, journalist en burgerraadslid voor PvdA Tilburg.

Wijkevoort. – Foto: John Geerts.

Twee wethouders die lid zijn van GroenLinks en twee met een D66-achtergrond: je zou denken dat Tilburg een college heeft waarbij in meerderheid volop aandacht is voor een gezonde groene toekomst van de stad en die van de huidige en toekomstige inwoners.

Vergissen is menselijk, dat blijkt wel als we op maandag 15 november de coalitie in de gemeenteraad horen spreken over het bestemmingsplan Wijkevoort in Tilburg zuidwest.

Dat GroenLinks, D66, CDA en VVD dit groene cultuurlandschap zouden gaan verkwanselen was natuurlijk door de vier partijen onderling al veel langer geleden besloten. De vraag was alleen nog hoe ze hun historische dwaling aan de Tilburgers zouden willen verkopen. In de afgelopen jaren kwam reeds een reeks argumenten voorbij. Steeds met een iets aangepaste kijk op hun eigen werkelijkheid van nut en noodzaak.

Wijkevoort. – Foto: John Geerts.

We hebben in Tilburg in de toekomst werk nodig voor 40.000 nieuwe inwoners, heette het plots, berichten van werkgevers negerend dat in deze vergrijzende samenleving nu al niet aan personeel te komen is. Trouwens, alsof die 40.000 toekomstige Tilburgers allemaal volwassen werkzoekenden zullen zijn.

Het Midden en Kleinbedrijf (MKB) wil meer ruimte, was ineens een extra motief om een bedrijventerrein in Wijkevoort aan te leggen. Terwijl ruimte voor het MKB in het bestemmingsplan steeds was uitgesloten.

We willen Tilburg behouden als ‘logistieke hotspot’, riep de coalitie vervolgens.

Wijkevoort heeft geen natuurwaarde, en dus een goede plek voor bedrijven vond de fractievoorzitter van GroenLinks ineens, om de felle kritiek uit haar eigen achterban op het gedraai van GroenLinks te weerleggen en het hoofd te bieden aan het landelijke GL-beleid dat er op gericht is ‘dozenparken’ te stoppen.

We geven heel veel natuur op andere plekken in Tilburg terug, zegt deze coalitie, die als geen ander de afgelopen periode massale bomenkap in de stad toestond.

Wijkevoort. – Foto: John Geerts.

Nieuwe natuur, in Tilburg Noord en bij Loon op Zand. Heb je wat aan, als je in Reeshof, Wijkevoort of in de gemeente Gilze Rijen woont. Dwars door de stad moeten ploeteren terwijl je nu nog heerlijk vlak bij de eigen voordeur in het groen kunt gaan wandelen.

Fraai is ook de draai van Frans: Lokaal Tilburg is al jaren aan het mopperen vanwege het gebrek aan bewonersparticipatie en het weigeren van een referendum over Wijkevoort. Ineens blijkt LT wel voor de aanleg van het XL bedrijventerrein. Hun vrienden van het MKB krijgen nu immers de toezegging dat mocht er plek zijn in het gebied, als ze bereid zijn hun gevels en daken te verstoppen onder groen, geen gevelreclame aanbrengen en bereid zijn met een paar ondernemers tegelijk hun lap grond in erfpacht af te nemen. Dan mogen ze misschien over een paar jaar alsnog komen.

Zo kan Lokaal Tilburg met een gerust hart naar zijn maatjes uit het Tilburgse bedrijfsleven stappen. Denkt LT. Afgeschoten referendumverzoek, bewonersparticipatie? Ach, dat moeten we inderdaad beter regelen. Maar nu bouwen we volgens de coalitie en Lokaal Tilburg aan een duurzaam bedrijvenpark en een nieuw soort circulaire economie die inzet op consuminderen. Om minder te consumeren heb je geen nieuwe bedrijven nodig zou je ook kunnen denken.

Wijkevoort kan volgens mij nog steeds een mooi gebied worden om in een natuurlijke omgeving stadslandbouw te bedrijven. Duurzame en gezonde lokaal gewortelde banen, een plek om gezond voedsel uit de eigen regio te produceren nabij onze eigen woonplaats. Dat is wat klimaatbewuste burgers wensen, waar tienduizenden jongeren voor pleiten en waar je als milieubewuste partij in Tilburg voor zou moeten kiezen.

Wijkevoort. – Foto: John Geerts.

Metershoge gebouwen verpakken met groene daken en wanden zodat we een Tilburgse heuvelrug als uitzicht krijgen lijkt mooi, GroenLinks, D66, VVD en CDA zijn haast lyrisch over deze aanvulling op het bestemmingsplan. Wat zijn ze blij dat nu eens niet alle bomen worden gekapt. En natuurlijk zullen ze ook hun best doen om Klein Tilburg, nabij Wijkevoort XL, niet meteen helemaal dicht te laten bouwen met enorme parkeerplaatsen voor de geplande recreatie- en tuincentra met horeca.

De eerste vraag na de vaststelling van het bestemmingsplan Wijkevoort was direct of er nog een kans bestaat dat het hele plan in de prullenbak belandt. De Raad van State gaat zich daar binnenkort over buigen.

De tweede vraag is of het plan kan worden afgeschoten als in Tilburg Noord inderdaad volgens plan een mestfabriek zal verrijzen. Immers op twee plaatsen massale uitstoot van stikstof is zeker teveel van het goede. Dit vergt nader onderzoek.

De derde vraag die vooral ondernemers zich zullen stellen is of ze onder alle nieuwe bindende en beperkende voorwaarden die in het plan zijn opgenomen nog wel naar Wijkevoort willen en kunnen trekken. Zoals de VVD al opperde: een MKB’er zal geen grond in erfpacht willen, bedrijven als First Impression willen vanaf de weg zichtbaar zijn met schreeuwerig licht zoals die firma op T58 gewend is.

Wijkevoort. – Foto: John Geerts.

De vierde vraag: wat gaat projectontwikkelaar en investeerder Somerset Capital Partners uit Oisterwijk doen? Dat bedrijf kreeg van dit college een toezegging in de vorm van een veredelde bouwclaim dat het grond op Wijkevoort mag afnemen. Alleen kan dat niet meer onder de voorwaarden die SCP graag heeft: groot, groter, grootst. Uiterlijk begin 2022, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, moet het college aangeven wat het met Somerset van plan is.

SCP kreeg de bouwclaim in ruil voor het even stoppen met de plannen aan de Kempenbaan. Op de grote kale vlakte onderaan de afrit van de A58 wil Somerset een logistiek centrum neerzetten. Het college ziet daar liever een hockeyclub of woningbouw.

Wijkevoort. – Foto: John Geerts.

Als ik me niet vergis heeft Somerset de tekeningen inmiddels klaar en wordt het ‘unieke’ plan via de website van hun nieuwste bedrijf Intospace in bloemrijk en ronkend Engels aan de man gebracht als zijnde in de ‘afrondende fase’. En als ik me daarnaast niet vergis kan een gerenommeerde regionale bouwer direct met dit ontwerp aan de slag, die heeft wel meer van die hallen neergezet in logistieke hotspot Tilburg – Waalwijk. De vraag is wellicht niet of Somerset die hal laat zetten, maar wanneer de eerste paal daarvoor de grond in gaat. Investeerders die snel heel veel geld willen verdienen hebben meestal niet heel veel geduld.

En als ik me tenslotte niet vergis, kan Tilburg daarna met de huidige stikstofnormen en de zorgplicht voor de Natura 2000 gebieden rond de stad alsnog een streep zetten onder Wijkevoort XL. Het vaststellen van bestemmingsplan Wijkevoort blijkt dan niet alleen een historische vergissing te zijn geweest, maar tevens een Capitale blunder.

Mobiele versie afsluiten