Site pictogram Tilburgers.nl

Vergroening Binnenstad

Hittekaart Kaart: Gemeente Tilburg

De Gemeente Tilburg trekt ruim 1 miljoen euro uit om de komende jaren  de binnenstad groener en leefbaarder te maken. Het gaat om in totaal 45 straten in het centreum. Het geld voor de aanpassing komt uit het Tilburgse Klimaatfonds.

Dit Klimaatfonds draagt onder andere bij aan investeringen die helpen om de veranderingen in het klimaat, zoals warmte, droogte en overvloedige regenval in onze stad op te vangen.

Er zijn plannen voor 56 nieuwe bomen in de binnenstad, nieuw klimgroen op 180 zuilen, 200 extra geveltuintjes, 25 nieuwe plantvakken en meer ruimte voor bestaand groen, in het bijzonder rondom de bomen die een monumentale status hebben.

Wethouder Mario Jacobs: Foto Paula Anguita

Wethouder Mario Jacobs legt uit: “We investeren de komende drie jaar in aanpassingen die onze binnenstad klimaat-adaptiever maken. Door minder wateroverlast en meer verkoeling verbetert het woon- en verblijfsklimaat hier aanzienlijk. Concreet betekent het dat veel nieuw en gevarieerd groen wordt aangelegd, zoals heesters, klimplanten en bomen.”

“Hierdoor warmt de stad minder op tijdens warme dagen en krijgt overvloedige regenval minder kans meer om schade aan te richten. De vergroening zorgt bovendien voor meer biodiversiteit in de binnenstad. Dat betekent een grotere verscheidenheid aan planten en dieren. Daarnaast zorgt al het nieuwe groen voor een nog aantrekkelijkere binnenstad. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap.”

De werkzaamheden zijn in 45 straten. In totaal zal ongeveer 350  vierkante meter straatstenen in de binnenstad worden weggehaald en vervangen worden door nieuw groen. De capaciteit voor waterberging is na de ingreep ongeveer 1.100 meter aan straatlengte.

De straten met vergroening Kaart: Gemeente Tilburg

Jacobs: “Tilburg behoort helaas tot één van de warmste plaatsen van West-Europa. Op 10 juli 2018 was Tilburg zelfs de warmste stad van Europa. In het dichtbebouwde en stenige centrum lopen de temperaturen nog eens extra op. Hier kan het op warme dagen wel zo’n vijf graden warmer zijn dan in het buitengebied.”

“Er is relatief weinig groen in onze binnenstad, ruim 90% minder dan in de rest van de stad. Gemiddeld is er per inwoner 45 vierkante meter  openbaar groen in Tilburg, in de binnenstad is dit slechts 3 vierkante meter.

Willem II Straat Foto: John Geerts

Ook blijkt de capaciteit om water op te vangen bij hevige regenval onvoldoende, waardoor straten regelmatig onderlopen en overlast veroorzaken.”

De netbeheerders Enexis (vervanging gasleidingen), KPN (aanleg glasvezel) en Brabant Water (vernieuwing waterleidingnet)  voeren tussen 2020 en 2023 in de binnenstad werkzaamheden uit onder de grond. De vergroeningsmaatregelen worden hieraan gekoppeld. De overlast voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van de binnenstad  is daarmee beperkt. Voor meer informatie over de werkzaamheden in de binnenstad: 013infra.nl.

Mobiele versie afsluiten