Site pictogram Tilburgers.nl

Verhuizing Novadic-Kentron, twijfel over volledigheid informatie van gemeenteraad

2040-cyrille-fijnaut
Professor en criminoloog Cyrille Fijnaut

Professor en criminoloog Cyrille Fijnaut, een belangrijke kartrekker in het beheeroverleg Jan Wierhof en de Stadsbrede Commissie, heeft besloten op te stappen uit het overleg met de gemeente. Begin februari heeft de gemeenteraad met één stem meerderheid ingestemd met de verhuizing van Novadic-Kentron naar de Jan Wierhof, ondanks groot verzet van de wijkbewoners.

Volgens het Brabants Dagblad heeft Cyrille Fijnaut pas onlangs het rapport ‘Tilburgse Taferelen’ in handen gekregen, dat volgens hem bij de besluitvorming over de verhuizing van Novadic-Kentron betrokken had moeten worden.

Het rapport ‘Tilburgse Taferelen’ is op maandag 26 november besproken in de commissie ‘Modern Bestuur’ en beschrijft een onderzoek naar de gevolgen van de wietpas die in mei 2012 werd ingevoerd en inmiddels weer is afgeschaft. Op pagina 25 van dit rapport staat: “Een vierde type hot spot betreft overlast en illegale handel rondom zogenoemde risicovoorzieningen, zoals een nachtopvang voor daklozen, opvang voor drugsverslaafden of crisisopvang. Een voorbeeld van een dergelijke hot spot zien we aan de Edisonlaan (en omgeving), waar een voorziening van Novadic Kentron is gevestigd.”

De oppositiepartijen, Partij voor Tilburg, TROTS, SP, DAT en TVP, willen op 18 maart, tijdens de raadsvergadering, wethouder Marjo Frenk en burgemeester Peter Noordanus vragen stellen, omdat zij twijfelen of de raad op basis van de toegezonden informatie wel de juiste beslissing heeft genomen.

Peter Noordanus
Burgemeester Peter Noordanus

Peter Noordanus heeft op zijn beurt inmiddels gereageerd via een brief aan de gemeenteraad. In deze brief stelt hij dat hij het rapport ‘Tilburgse Taferelen’ in november 2012 naar de raad heeft gestuurd en dat het een veel breder onderzoek naar drugsoverlast is, dan alleen de opvang van Novadic-Kentron. Hij besluit de brief met: “Ik kom tot de conclusie dat de raad steeds volledig en transparant is ingelicht en dat de heer Fijnaut onterecht en onjuist conclusies uit het rapport heeft gebruikt.”

Mobiele versie afsluiten