Site pictogram Tilburgers.nl

Verkiezing: Nachtburgemeester of NachtburgeNEEster van Tilburg

Voormalig Nachtburgemeester van Tilburg Zeus Hoenderop (2009 – 2011) heeft het initiatief genomen om samen met Omroep Tilburg opnieuw verkiezingen te organiseren voor het kiezen van een Nachtburgemeester van Tilburg.

Geïnteresseerden kunnen solliciteren door middel van het maken van een filmpje van één minuut en die op te sturen naar solliciteren@nachtburgemeestervantilburg.nl.
Zie voor alle details de website www.nachtburgemeestervantilburg.nl.

Het huidige nachtburgemeestersduo Harrie Verkerk en Ton Krist werd in de nacht van 18 op 19 december 2015 gekozen als NachtburgeNEEster, met de belofte om helemaal niks te gaan doen. Daar hebben beide heren zich aan gehouden, door helemaal niks te doen of te organiseren in het kader van het Nachtburgemeesterschap.

Het initiatief van Harrie Verkerk en Ton Krist was bedoeld om duidelijk te maken dat heel veel Tilburgers helemaal geen behoefte hebben aan een Nachtburgemeester en zeker niet willen dat dit een ‘instituut’ gaat worden. Een officieel ‘ambt’ zoals bijvoorbeeld de stadsdichter dat is.

Over deze nieuwe verkiezing schrijven Harrie Verkerk en Ton Krist in een verklaring hun Facebook-pagina :

“Zeus Hoenderop permitteert zich om een nieuwe verkiezing voor het nachtburgemeesterschap van Tilburg uit te schrijven in schijnbare samenwerking met Omroep Tilburg. Wij vragen ons af wat de draagkracht van deze actie is. Als zittende nachtburgem/neesters zijn wij hierin in ieder geval nooit betrokken. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat ’t hier een éénmansactie betreft, wellicht gesteund vanuit een zeer klein kamp en wij bestrijden de rechtmatigheid van dit initiatief.

Wij hebben in 2015 het minuscule kamp van voorstanders (van een gekozen nachtburgemeester) aangemoedigd om hierover een debat op te zetten met de tegenstanders. Wat ons verwondert is dat organisator en zijn sympathisanten dit nooit in daden hebben durven omzetten. En dan nu tóch zomaar een verkiezing uitschrijven…..?

De nacht is anarchie, de nacht is chaos, spontaniteit, vrijheid en een groot deel van de nacht is (godzijdank) verborgen. Laat de nacht de nacht, laat de nacht vrij, laat de nacht met rust. Tilburg heeft prachtige nachten, en dat zal zo blijven, daar is geen verkozen nachtswellusteling voor nodig.

Wij komen binnen enkele dagen met een mededeling hierover.

Ton Krist
Harrie Verkerk

www.nachtburgeneestervantilburg.nl

Mobiele versie afsluiten