Site pictogram Tilburgers.nl

Verklaring van de zittende nachtburgem/neesters

Gastbijdrage van NachtburgeNEEsters Harrie Verkerk en Ton Krist.

Zeus Hoenderop, ooit in ver verleden door een elitair petit comité aangewezen als nachtburgemeester permitteert zich om een nieuwe verkiezing voor het nachtburgemeesterschap van Tilburg uit te schrijven in schijnbare samenwerking met Omroep Tilburg. Wij vragen ons af wat de draagkracht van deze actie is. Wij als zittende nachtburgem/neesters zijn hierin in ieder geval nooit betrokken. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat ’t hier een éénmansactie betreft, wellicht gesteund vanuit een zeer klein kamp en wij bestrijden de rechtmatigheid van dit initiatief. Wij hebben in 2015 het minuscule kamp van voorstanders (van een gekozen nachtburgemeester) aangemoedigd om hierover een debat op te zetten met de tegenstanders. Wat ons verwondert is dat organisator en zijn sympathisanten dit nooit in daden hebben durven omzetten. En dan nu tóch zomaar een verkiezing uitschrijven…..?

Zeus doet onrecht aan wat de werkelijke intrinsieke betekenis was van het stemmenbombardement op mijn kandidatuur van de eerste en laatste verkiezing in 2015. Hij heeft ’t nooit begrepen. Laat ik hier proberen om Zeus uit te leggen hoe ’t zit.

Er waren maar liefst 01313 stemmen uitgebracht op mij, niet op mijn persoon, maar op mijn statement. Tilburgers WILLEN helemaal geen nachtburgemeester. Nachtburgemeester moet een eretitel zijn die opborrelt uit de stad. De enige echte terechte nachtburgemeester in Nederland is Jules Deelder.

Een serie zelfbenoemde nachtburgemeesters waartoe Zeus zelf behoort is er verantwoordelijk voor dat 1313 mensen hebben laten weten geen benoemde of verkozen nachtburgemeester meer te willen, niet toen, niet nu, nooit! In steeds meer steden wordt schijnpolitiek bedreven door verkozen nachtburgemeesters, er is geen lijn in te ontdekken, totale willekeur streelt slechts de zelfgenoegzaamheid van de verkozen leiders, in meerdere steden wordt er geen of een flauwe studentikoze invulling aan gegeven.

Maar deze “verkozen” nachtswellustelingen gedragen zich alsof ze de hele stad vertegenwoordigen en dan met name de cultuur en horeca. De dames en heren weten beter dan de nachtrustende burger wat goed is voor hun stad. En in diezelfde zelfgenoegzaamheid weet Zeus Hoenderop dus ook beter dan mijn 1313 stemmers wat goed is voor Tilburg. Ik ben zelf een zeer actief cultureel ondernemer en een fervent kroegloper, maar ik haal ’t niet in mijn hoofd om te pretenderen dat ik mijn kunstbroeders en –zusters, de horeca, laat staan de stad vertegenwoordig, bestuur, dirigeer. En dus wil ik ook niet door zo’n narcist vertegenwoordigd worden.

In de afgelopen twee jaar hebben Ton Krist en ik louter complimenten gekregen voor de heerlijke stilte die we brachten. Tilburg is een stad die zich op vele fronten onderscheidt, met name in cultuur en horeca. Welke kandidaat heeft de pretentie daar twee jaar lang iets wezenlijks aan toe te gaan voegen? En waarom kan zo iemand dat dan niet zonder die belachelijke ego strelende pedante titel? Tilburgers willen niet zo iemand, die twee jaar gewichtig loopt te doen over onbelangrijke zaken. De nacht is anarchie, de nacht is chaos, spontaniteit, vrijheid en een groot deel van de nacht is (godzijdank) verborgen. Laat de nacht de nacht, laat de nacht vrij, laat de nacht met rust. Tilburg heeft prachtige nachten, en dat zal zo blijven, daar is geen nachtsmisbruiker voor nodig.

Heer Hoenderop stelt zich in dit geval op als een soeverein heerser, die weet wat goed is voor het volk en dat er dus ook voor die 1313 tegenstemmers een nachtburgemeester moet komen. Als heer Hoenderop enig democratisch besef had, zou hij zich realiseren dat met véél méér (tegen)stemmen dan de overige vier kandidaten samen hebben kunnen verzamelen, de Tilburgse bevolking zich in 2015 DEFINITIEF heeft ontdaan van het nachtburgemeesterschap en niet slechts voor een periode van 2 jaar.

Inmiddels hebben Ton Krist en ondergetekende al ruim vier maanden langer het nachtburgeNEEsterschap voortgezet, om onze stad niet in een nachtsvacuum te laten vallen. En, ik zeg ’t nog maar eens: niets is zo moeilijk als niets doen. Wij hebben ons aan de verkiezingsbelofte gehouden, ik durf te beweren dat we daarin de enige gekozen nachtburgemeesters zijn, we hebben nu twee jaar en vier maanden helemaal niets gedaan. Dit schrijven is onze eerste actie en onze kiezers zullen ’t ons vergeven. Want heer Hoenderop zaagt aan onze poten. Gaan wij dit toelaten? Nee, natuurlijk niet!

WIJ DRINGEN ER MET KLEM OP AAN OM DE VERKIEZINGEN VOOR NACHTBURGEMEESTER IN TILBURG VOORGOED AF TE BLAZEN.

Als dat deze week niet gebeurt, zullen wij binnenkort met een manifest komen. Zet 13 mei alvast maar in uw aller agenda!

Want ja, bij uitzondering zullen wij actief zijn en blijven tot de volgende victorie. Om kwaad te voorkomen. Om onze kiezers te beschermen. Een volgende overwinning van ons kamp zal heer Hoenderop en zijn schaarse geestverwanten voorgoed doen zwijgen. Jawel, wij zullen nog een stap verder gaan in het nakomen van onze belofte. Want

BIJ DEZE VERKLAREN TON KRIST EN HARRIE VERKERK DAT ZIJ IN HUN AMBT ALS NACHTBURGEMEESTER/NACHTBURGENEESTER VOOR ONBEPAALDE TIJD NIETS ZULLEN BLIJVEN DOEN (BEHOUDENS ONDERHAVIGE CAMPAGNE) EN DUS OOK HUN AMBT VAN NACHTBURGEM/NEESTER NIET ZULLEN OVERDRAGEN.

Tot op de 13de mei, volg de media

Mobiele versie afsluiten