Site pictogram Tilburgers.nl

Verloedering door buiten containers gedumpt afval

afval diepenstraat olie
Diepenstraat

Naar aanleiding van klachten van bewoners uit de omgeving van de Diepenstraat over de illegale dump van 100 liter afgewerkte olie bij een afval-inzamelingsparkje heeft de LST (Lijst Smolders) het probleem met deze container-parkjes ter sprake gebracht in de vergadering van de commissie Leefbaarheid op maandag 25 augustus.

De problemen met afval bij container-parkjes werken verloedering in de hand en bovendien speelt dit op meerdere plekken in de stad. Bewoners die hierover klagen bij de gemeente, krijgen pas na heel veel moeite gehoor.

08-25-2014-Plus-Parkje-Kliko-Containter-Afval
Besterdring

Hierop bracht Linda Oerlemans (VoorTilburg) in dat de verloedering en vervuiling veel minder is bij inzamelpunten waar de containers onder de grond zijn geplaatst. Jan van Beurden (OPA) bracht naar voren dat er ook cafetaria’s zijn die oliën en vetten inzamelen.

Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) stelde voor om de locatie Diepenstraat op de hotspot-lijst te zetten van plekken die vaker gecontroleerd worden en verder om een breder debat te organiseren om dit probleem aan te pakken.

Over de inzameling van frietvet en oliën bracht hij naar voren dat het wel geregeld is, maar blijkbaar niet goed gecommuniceerd. Bij markten, scholen en bij milieustraat Albion kunnen bewoners dit afval ook inleveren, maar blijkbaar weten vel mensen dit niet. Hetzelfde geldt trouwens voor de mogelijkheid voor bewoners om de wijkregisseur te bellen als er problemen in de wijk zijn, waaronder afvalproblemen. Veel mensen weten de wijkregisseur niet te vinden en bellen de gemeente.

Update: woensdag 27 augustus 13:45 uur

Mobiele versie afsluiten