Site pictogram Tilburgers.nl

Wijkevoort: de schop gaat wél de grond in

“We starten, met uitzondering van groen, pas met de uitvoering en fysieke voorbereidingshandelingen zodra er een definitieve uitspraak is van de Raad van State. Voor de ontwikkeling van Wijkevoort betekent dit dat we de uitspraak van de Raad van State accepteren en respecteren.”

– Citaat uit: ‘Meer voor elkaar’, coalitieakkoord 2022 – 2026.

De inkt van het gloednieuwe coalitieakkoord is nog niet droog. Maar een week later blijkt dat in de bijzin ‘met uitzondering van groen’ toch een addertje huist.

Citaat uit de brief: Aanleg nieuwe natuur
U besloot al eerder dat de werkzaamheden in het kader van de natuurcompensatie zo snel mogelijk moeten plaatsvinden zodat de diverse diersoorten meer tijd hebben om zich te vestigen in hun nieuwe leefgebied. Voor het uilencompensatiegebied zijn de eerste stappen gezet. Na de zomer start de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Groote Leij. De aanvraag voor de benodigde ontgrondingsvergunning ligt momenteel bij de Omgevingsdienst en wordt naar verwachting binnenkort verleend. De Groote Leij wordt conform besluit onderdeel van een 200 meter brede strook van groen en water aan de westzijde van Wijkevoort. Vanwege de ontwikkeling van Wijkevoort is het noodzakelijk om de Hultense Leij over een lengte van 500 meter te verleggen. Deze werkzaamheden vinden grotendeels plaats in 2023 (exacte planning is afhankelijk van de vergunningverlening). De werkzaamheden voor de aanleg van de ecologische verbindingszone ten westen van het Wijkerbos starten mogelijk al eerder.
Nog voor de aankomende zomervakantie informeren wij alle betrokkenen over deze werkzaamheden. Link naar de brief.

Op dinsdag 7 juni 2022 schreef het College een brief aan de gemeenteraad over de voortgang van Wijkevoort.  Daarin wijst zij naar de raad, die in november 2021 besloten heeft om ‘zo snel mogelijk’ met de werkzaamheden voor natuurcompensatie te beginnen. Dit betekent concreet dat na de zomer van 2022 al wordt begonnen met de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Groote Leij. De Hultense Leij wordt over een lengte van 500 meter verlegd.

Hoewel dit werk wel degelijk een voorbereiding is op de ontwikkeling van Wijkevoort, wordt dit onder de noemer ‘natuurcompensatie’ toch al na de zomervakantie meteen uitgevoerd. Een ingrijpende aanpassing in het landschap, die onomkeerbaar lijkt.

De gemeenteraad heeft inderdaad een motie aangenomen om zo snel mogelijk te beginnen met de aanleg van extra groen. Maar of het verleggen van de Hultense Leij hiermee bedoeld was, is nog maar zeer de vraag.

De uitspraak van de Raad van State in de 11 beroepszaken tegen de ontwikkeling van Wijkevoort tot bedrijventerrein wordt pas in het voorjaar van 2023 verwacht. Er zijn drie uitkomsten mogelijk: het plan wordt in z’n geheel onherroepelijk, of de gemeente krijgt de gelegenheid om het plan aan te passen of wordt het plan wordt (gedeeltelijk) vernietigd.

In het geval de rechter de gemeente geheel in het gelijk stelt, kunnen de eerste bedrijven op z’n vroegst eind 2024 starten met de bouwvoorbereidingen om in de periode 2025-2026 te starten met de eerste bouwwerkzaamheden.

Mobiele versie afsluiten