Site pictogram Tilburgers.nl

Vervijfvoudiging van het openbaar vervoer in Tilburg

Zoals elk jaar komt het College van Burgemeester en Wethouders van Tilburg in de eerste week van oktober met de Begroting en plannen voor het komende jaar. Zo ook deze keer: de Programmabegroting 2023 is klaar en hier te downloaden. Op 7 en 10 november zal de gemeenteraad over de begroting vergaderen en stemmen.

Foto: John Geerts

Het is een vicieuze cirkel in het openbaar stadsvervoer: omdat minder mensen met de bus reizen, worden buslijnen geschrapt en bushaltes opgeheven, zodat nog minder mensen met de bus gaan reizen waardoor nog meer buslijnen en bushokjes worden weggestreept, enzovoort.

En ondertussen groeit de stad bijna dicht. De komende 10 jaar worden niet alleen 25.000 woningen bijgebouwd. Ook moet er evenveel groen in de stad worden aangelegd om de stad gezond en leefbaar te houden. En al die Tilburgers moeten ook naar hun werk en op stap kunnen. Dus is er ruimte nodig voor wegen en parkeergelegenheid, maar ook voor fijne en gemakkelijke routes voor fietsers en voetgangers. En hierin is een belangrijke rol weggelegd voor hoogwaardig openbaar vervoer.

Ooit, tot ongeveer 2009, had Tilburg een eigen stadsdienst, bekend onder de naam T-bus. Het stadsbestuur kon zelf bepalen hoeveel bussen er reden en waar die stopten. Maar sinds de regie in handen is gekomen van de Provincie, is de gemeente de zeggenschap over het openbaar vervoer kwijtgeraakt. In de twee Coronajaren is het busvervoer vervolgens veel reizigers kwijtgeraakt, die lang niet allemaal zijn teruggekomen. Dit leidt opnieuw tot snijden in buslijnen en haltes.

Lees ook: Het busvervoer, daar moeten we wél over gaan volgens Lokaal Tilburg28 januari 2022

Foto: John Geerts

Wethouder Rik Grashoff gaat actie ondernemen om deze afbraak van het openbaar vervoer in Tilburg te stoppen. Op 10 oktober 2022 is er in het Stadhuis al een bijeenkomst gepland waarin tal van inwoners en andere betrokkenen aan de gemeenteraad komen vertellen hoe zij over het openbaar vervoer denken en welke problemen én oplossingen zij zien. Deze bijeenkomst zal de eerste aanzet worden om de ‘OV-agenda’ op te zetten: een visie over hoe de toekomst van het openbaar vervoer er de komende jaren uit moet zien. Hiermee kan de wethouder naar de Provincie, waar nu al de ‘concessie’ voor de jaren 2027 tot 2037 op de agenda staat. Een concessie is een aanbesteding waarop vervoersbedrijven een offerte kunnen indienen.

Het doel hiervan is een vervijfvoudiging van het openbaar (bus)vervoer in Tilburg, zodat de stad bereikbaar blijft en iedereen op zijn of haar bestemming kan komen.

Mobiele versie afsluiten