Site pictogram Tilburgers.nl

Vlaamse aanpak van armoede ook in Tilburg?

Maandag 26 november stond de agenda van Commissie Maatschappij geheel in het teken van een meeting en slotbijeenkomst Beleidskader Armoede. Hiervoor waren er enkele experts en een ervaringsdeskundige uit België uitgenodigd op initiatief vanuit de gemeentelijke organisatie Tilburg om een doorkijk te geven hoe onze zuiderburen dit hebben geregeld. De Belgen hebben namelijk in tegenstelling tot Nederlanders een veel harder grondrecht dat stelt dat mensen in armoede het recht hebben om geholpen te worden. Mevrouw Lut Goossens, Danny Trimbos en Bart Ketelsleger waren hier voor naar Tilburg afgereist om deze Belgische, innovatieve werkwijze ´het doorbreken van de armoede-cirkel´, waarvan de oorsprong eigenlijk in Nederland is ontstaan, toe te lichten.

Mevrouw Lut Goossens werkt voor Vzw De Link, een organisatie die sinds 2004 is erkend door de Vlaamse regering en die staat voor de coördinatie van de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. De Link wil hiermee een antwoord bieden voor de ‘missing link’ die er is tussen mensen die in armoede geboren worden enerzijds en de aanpak van armoede anderzijds. Ze wil dit doen door opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te schakelen in alle sectoren die met armoede en armoedebestrijding te maken hebben. Zij had Danny Trimbos meegebracht, een echte ervaringsdeskundige die zeer aandoenlijk zijn levensverhaal over generatie-armoede en de confronterende, maar succesvolle ervaring met deze opleiding mocht delen met de leden van de Commissie Maatschappij. Kernwoorden hierin waren: Alleenstaande moeder met zes kinderen, overlevingscreativiteit, spartaanse opvoeding, uitsluiting, miskenning, uithuisplaatsing, isolatie, medicatie en emotionele afsluiting. Wat hij door deze opleiding allemaal heeft mogen overwinnen. “Door eigen pijn heen moeten” noemde Danny dit om zo door te groeien naar een ambassadeur en ervaringsdeskundige die geleerd heeft hoe je deze armoedecirkel van andere lotgenoten samen kunt doorbreken.

Bart Ketelslegers van het Netwerk tegen Armoede liet zien hoe er in België simpele doe-verenigingen zijn opgericht, met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.
In deze verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Op deze wijze gaan ze de dialoog aan met de overheid en geven inzicht te in de ervaringswereld van armoede. De uitgangspunten van deze verenigingen zijn: Starten vanuit participatie en kiezen voor de kwetsbare in de samenleving. Bart benadrukte verder nog het belang van partnerschappen en de autonomie van deze verenigingen. Zeker omdat de overheid van deze verenigingen kritiek op hun beleid zou mogen verwachten. Immers, dialoog werkt alleen als er bereidheid is. Voordeel hiervan is dat de overheid zo haar eigen klankbord kan organiseren.

Afsluitend aan deze bijeenkomst deed Auke Blaauwbroek, Wethouder van Sociale Zaken, waar armoedebestrijding onder valt, nog een beroep op alle leden van de commissie maatschappij deze voorbeelden mee te nemen in het beraad wat op later tijdstip plaats zal vinden, hoe het in Tilburg in de toekomst georganiseerd zou mogen gaan worden

Mobiele versie afsluiten