Site pictogram Tilburgers.nl

Vluchtelingen – debat over een Collegebesluit dat al genomen was

Er heerste een wat nerveuze sfeer rond en in het Stadhuis op maandag 5 oktober, waar een extra raadsvergadering was ingelast over de komst van 400 vluchtelingen naar Tilburg, meer specifiek: naar het pand St. Jozefzorg in de wijk Fatima. De sfeer werd voor een deel bepaald door het opvallend grote aantal politie-agenten en beveiligers die in en om het pand aanwezig waren. Binnen werd gefluisterd dat mogelijk Geert Wilders van plan was om de vergadering te bezoeken, een gerucht dat uiteindelijk niet werd waargemaakt.

De vele aanwezigen en de extra tijd die voor de vergadering was uitgetrokken deden vermoeden dat er nog heel wat te beslissen viel die avond. Maar schijn bedriegt. Het besluit om een noodopvang te voorzien is een collegebesluit, waar de gemeenteraad niks over in te brengen heeft, aangezien de raad – in een ver verleden – ooit heeft goedgevonden dat het College van B&W (Burgemeesters en Wethouders) dit soort besluiten zelf neemt. En ja, er lag een pakket maatregelen op tafel – die voor wensen en bedenkingen naar de raad was gestuurd – en welke moet dienen om de opvang goed en veilig te laten verlopen. Maar ook hiervoor was geen besluit nodig van de raad.

Het is eigen aan een noodvoorziening dat het een beslissing is die niet alleen door het College wordt genomen, maar ook dat het een beslissing is die heel snel genomen moet worden, het gaat immers om nood. Daarin past het niet om er eerst vijf maanden over te vergaderen. De laatste tijd komen zoveel mensen Nederland binnen, dat staatssecretaris Dijkhoff (VVD) aan alle gemeenten heeft gevraagd om ruimte beschikbaar te stellen voor noodopvang, die vervolgens door het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) wordt gerund.

Maar om de discussie toch nog ergens op te laten lijken en om iedereen de gelegenheid te geven er iets over te zeggen, werd toch maar besloten om deze extra vergadering te houden, en zelfs om partijen moties (voorstellen) te laten indienen.

De aftrap werd daarom gegeven aan 11 insprekers, allemaal wijkbewoners of mensen die in de buurt van de wijk Fatima wonen. Een enkeling was uitgesproken en faliekant tegen de komst van asielzoekers, waarbij het er sterk op leek dat ze een spreektekst van Geert Wilders voorlas. Anderen zeiden “boos, bang en verdrietig” te zijn of zich vooral zorgen te maken over aantal van 400 mensen dat in het hiervoor veel te kleine St. Jozefzorg zou moeten verblijven. Daarnaast was er vooral kritiek op de gemeente voor wat betreft de snelheid en de communicatie, die volgens sommigen te snel was gegaan, of eerst via een bewonersbrief en pas later via de media had gemoeten. Maar de ruimte die vluchtelingen in de opvang hebben, de spreiding over opvanglocaties en de stad en ook of er gezinnen of alleenstaande mannen komen; dit is allemaal niet aan de gemeente. Het zijn zaken waar de Rijksoverheid en het COA over beslissen.

Wat Tilburgers wel kunnen is hulp en ondersteuning bieden en mogelijkheden voor asielzoekers om zich overdag nuttig te maken met dagbesteding en kennis te maken met de Tilburgse samenleving. Hiervoor hebben acht Tilburgse organisaties de krachten gebundeld in het Knooppunt Ruimhartig Tilburg. Deze samenwerkende organisaties zijn Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen, Rode Kruis, Ronde Tafelhuis, PortAgora, Missionair Servicecentrum Tilburg, Peerke Donders-huis, Zusters van Liefde en ContourdeTwern.

Een reguliere AZC in Tilburg

Een reguliere, dus permanent AZC (Asielzoekerscentrum) in Tilburg kwam enkele keren ter sprake in de discussie. Een jaar geleden heeft een ruime meerderheid in de gemeenteraad zich uitgesproken voor een AZC in Tilburg, maar dit staat los van de noodopvang in Fatima die er nu komt. In januari 2016 zal wethouder Mario Jacobs met een stappenplan komen naar de gemeenteraad om, in in alle rust en in overleg met bewoners van Tilburg, een geschikte locatie te kiezen voor een toekomstig AZC. Hierbij zal in alle wijken van de stad naar mogelijkheden worden gezocht.

Wat er aan vooraf ging

De Europese lidstaten bereikten op 22 september 2015 een akkoord over de herverdeling van 120.000 asielzoekers binnen Europa. Het gaat hierbij dus om mensen die in de loop van september al Europa hebben bereikt en nu in Italie of Griekenland verblijven. Deze twee landen kunnen de vraag niet goed aan en hebben andere EU-landen gevraagd om mensen op te nemen. Asielaanvragen van asielzoekers die in veilige landen in de regio kunnen worden opgevangen zijn al in Zuid-Europa afgewezen en voor deze vluchtelingen geldt deze ‘herverdeling’ niet.

Europese lidstaten, waaronder Nederland, nemen voor de komende twee jaar 120.000 asielzoekers die duidelijk bescherming nodig hebben, zoals Syriërs, Eritreeërs en Irakezen, over van Griekenland en Italië. Nederland zal hiervan ongeveer 7.000 asielzoekers overnemen.

De Europese lidstaten zijn het ook met elkaar eens dat er gewerkt moet worden aan betere opvang in de regio. Asielaanvragen van asielzoekers moeten in de toekomst – als er een toekomstperspectief en bescherming wordt geboden in veilige landen in de regio – worden afgewezen. Vorige week werd al duidelijk dat het kabinetsvoorstel om te streven naar opvang in veilige landen in de regio waar vluchtelingen bescherming krijgen door de andere lidstaten werd omarmd.
Bron: Rijksoverheid.nl.

vragenBronnen:

Mobiele versie afsluiten