Site pictogram Tilburgers.nl

VNG: Meevaller VWS moet einde maken aan extra bezuinigingen

WMO awbzHet blijkt dat het ministerie van VWS, die over jeugd en WMO gaat, een miljardenmeevaller heeft.  Het VNG laat weten: “De meevaller biedt het ministerie de mogelijkheden om zijn budgettaire problemen op langdurige zorg op te lossen zonder dat mensen die zorg en ondersteuning van gemeenten nodig hebben daar de dupe van worden. We hopen dat het kabinet zich een betrouwbare partner zal tonen en zich zal houden aan eerder gemaakte budgetafspraken voor Jeugd en Wmo”.

De VNG en het kabinet staan al weken lijnrecht tegenover elkaar in een principiële discussie over kabinetsplannen om structureel € 435 miljoen te bezuinigen op de budgetten voor Jeugd en Wmo. Het kabinet wil zelfs dat gemeenten dit jaar € 270 miljoen aan het Rijk teruggeven. Het ministerie van VWS wilde met deze bezuinigingen een gat in de eigen begroting dichten. De VNG vindt deze bezuinigingen principieel onjuist, omdat ze betekenen dat het kabinet breekt met financiële afspraken en bovendien de doelen van de hervorming van de langdurige zorg in gevaar brengt.

De VNG: “Als het ministerie zijn budgettaire problemen alsnog afwentelt op gemeenten, dan leidt dat tot wachtlijsten of zelfs sluiting van voorzieningen, onnodige doorverwijzingen naar duurdere Wlz-zorg en financiële problemen bij gemeenten. Dat is voor onze inwoners onacceptabel.”

Mobiele versie afsluiten